مسائل مستحدثه
مقررات نیروهای مسلح
استفاده از لباس و وسائل شخصی اهدایی از طرف نیروهای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استفاده از لباس و وسائل شخصی اهدایی از طرف نیروهای مسلح

استفاده از لباس و وسائل شخصی اهدایی از طرف نیروهای مسلح

[سؤال 12428]‏ ‏ ‏ 7183‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 8 / 1360‏

‏پس از عرض ارادت و محبت حضور رهبر انقلاب اسلامی ایران و مرجع‏‎ ‎‏عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏امیدوارم خداوند سبحان و قادر منّان طول عمر و سلامتی کامل به جناب عالی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 572

‏کرامت فرماید و ما را توفیق پیروی و اطاعت کامل از شما عنایت فرماید.‏

‏1. اما بعد، بعضی از سربازان وظیفه لباس های سربازی یا چیزهایی مانند جوراب را‏‎ ‎‏مایل نیستند بپوشند و لباس دیگر می خرند و می پوشند و یا وقتی کهنه شده است‏‎ ‎‏می آورند و به پدر یا دیگری می دهند که استفاده کنند؛ آیا استفاده از این لباس ها یا‏‎ ‎‏جوراب ها را جایز می دانید و نماز را با آن به جای آورند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات ارتش جمهوری اسلامی است. اگر مسئولین مربوطه طبق مقررات لباس را به شخص واگذار کردند که هر نحو خواست تصرف کند، استفاده از آن و نماز در آن اشکال ندارد.

[سؤال 12429]

‏2. گاهی می شود که ما با اداره ها کار داریم و می خواهیم کارمان انجام داده شود‏‎ ‎‏آن ها برای کارمندان چایی درست نموده و به ما می دهند. خوردن این چایی ها مباح‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات اداره است، با اجازۀ مسئولین مربوطه مانع ندارد.

‏3. بعضی ها چاه آب برای بهره برداری زده اند؛ ولی بدون اجازه مالکان زمین های اطراف چاه. نه آن ها را‏‎ ‎‏در آن آب شرکت می دهند و نه آب به آن ها می دهند؛ آیا این آب مباح است و اجازه دارند آن را خارج از‏‎ ‎‏حریم چاه شرب کنند و زمین های آن ها بی آب بماند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، زمین اگر مالک شرعی دارد و حفر چاه در آن بدون مجوز شرعی انجام گرفته، استفادۀ آب آن بدون اجازۀ مالک حکم غصب دارد.

[سؤال 12430]‏ ‏ ‏ 7184‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، دامت برکاته، السلام علیکم، پس از تقدیم‏‎ ‎‏عرض سلام، از خداوند منّان خواستارم همان گونه که تا حالا بر امت اسلام منّت نهاد،‏‎ ‎‏این بار نیز منت بر ما بنهد و آن وجود شریف و پربرکت را، تا ظهور حضرتش امام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 573

‏زمان (عج) بر سر امت مسلمان مستدام بدارد. امام عزیز! با عرض پوزش از این که‏‎ ‎‏وقت پرارزشتان را می گیرم، لطفاً نظر شریف را راجع به مسأله های زیر بفرمایید:‏

‏1. آیا کسی می تواند در سربازی از مقدار سهمی‏‏ۀ‏‏ لباسی که به او می دهند، مثلاً از دو‏‎ ‎‏شلوار، یک عددش را به خانه بیاورد و دیگران از آن استفاده کنند یا خیر؟ اگر‏‎ ‎‏نمی توانند، آیا نمازهایی که با آن لباس، در موقع جهل به مسأله خوانده چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات ارتش است. اگر لباس عاریه به او داده شده که خودش بپوشد، نمی تواند به دیگران بدهد و تصرفات در حال جهل، حکم غصب ندارد و نماز صحیح است.

‏2. امام عزیز! آیا بدون داشتن تصدیق و گواهینامۀ رانندگی، می توانیم موتور سیکلت سوار شویم یا‏‎ ‎‏خیر؟ اگر جواب منفی است، آیا زمانی که جاهل به مسأله بودیم و سوار شدیم، معصیت کرده ایم؟‏

بسمه تعالی، اگر منعی از طرف دولت اسلامی نباشد، اشکال ندارد، وگرنه تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست.

‏3. اگر کسی در یک حالت معصیت بوده، یکباره با خداوند متعال عهد می بندد که اگر از این تاریخ به‏‎ ‎‏بعد از او معصیت سر زند، دو روز روزه بگیرد. اما بعد متوجه می شود که مسأله بسیار بزرگ بوده، یعنی‏‎ ‎‏هر لحظه ممکن است از او یک گناه کوچک سر بزند این شخص باید چه کار کند؟‏

بسمه تعالی، اگر عهد شرعی نموده، باید طبق آن وفا نماید و در عهد صیغۀ مخصوص لازم است.

‏4. اماما! اگر مادری نسبت به واجبات، از قبیل نماز و غیره چندان توجه نداشته باشد و برای یادگیری‏‎ ‎‏آن از خود رغبتی نشان نمی دهد، تکلیف فرزندان نسبت به او چیست؟ و همچنین بعضی مواقع کفر‏‎ ‎‏نیز می گوید، از قبیل نفی قیامت و یا توهین به ذات اقدس الهی، تکلیف در این باره چیست؟‏

بسمه تعالی، با مراعات شرایط مقرره، امر به معروف و نهی از منکر نمایید.

[سؤال 12431]‏ ‏ ‏ 7185‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 11 / 1361‏

‏محضر امام امت خمینی بت شکن، سلام علیکم، سعادت و طول عمر آن حضرت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 574

‏را از خدای تبارک و تعالی خواهان و خواستارم.‏

‏امام عزیز! این حقیر در سال 1360 ـ 1361 بهمن ماه به جبه‏‏ۀ‏‏ سوسنگرد ـ بستان‏‎ ‎‏اعزام شدم و مدت 45 روز در آن جا بودم که قرارگاه ما تیپ عاشورا بود. وسایلی را که‏‎ ‎‏به این حقیر تحویل دادند یکی از آن وسایل اورکُت بوده است که آن را تحویل‏‎ ‎‏می گرفته اند؛ ولی من تحویل ندادم و آن را با خودم به شهرستان بردم و از آن استفاد‏‏ۀ‏‎ ‎‏شخصی می کردم. شب ها در پایگاه مسجد محل هم برای نگهبانی استفاده می کردم. تا‏‎ ‎‏در عملیات رمضان به جبهه آمدم و یک ماه در جبهه بودم و در این دو عملیات، پولی‏‎ ‎‏دریافت نکردم. از آن اورکُت استفاده کردم تا الآن (4 / 11 / 1361) که مدت 34 روز‏‎ ‎‏است در جهاد پشتیبانی اهواز هستم و چون اورکتی ندارم، در تن من است. شما‏‎ ‎‏دستور بفرمایید که این اورکت را چه بکنم؟ مسئولین من که در تیپ عاشورا بودند‏‎ ‎‏همه از سوسنگرد رفتند و قانونی هم در جهاد و سپاه است که کسی که 3 ماه فی‏‎ ‎‏سبیل الله‌ کار کند به او اورکت تعلق می گیرد. لطفاً دستور بفرمایید چه بکنم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر اورکت به عنوان امانت به شما تحویل داده شده، باید به محلی که از طرف آن به شما داده شده برسانید.

[سؤال 12432]‏ ‏ ‏ 7186‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 11 / 1361‏

‏استفتا از محضر زعیم کریم و رهبر عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، ادام الله‌ ظلکم علی رؤوس المسلمین، توقیراً به عرض می رساند:‏

‏1. عدّه ای چه به صورت مأمور به خدمت (از ادارات دیگر و غیره) یا به صورت‏‎ ‎‏موقت ـ مثلاً 6 ماه یا یک سال و بیشتر ـ بر حسب ضرورت و نیاز، در ارگان های‏‎ ‎‏انقلابی مانند سپاه پاسداران یا جهاد سازندگی به خدمت مشغول می شوند. در این‏‎ ‎‏مدت، ارگان مربوطه مقداری البسه و مایحتاج انفرادی از جمله لباس گرم، جوراب،‏‎ ‎‏پوتین، اُورکت، مسواک، کلاه در اختیار آن ها قرار می دهد. نظر مبارکتان در مورد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 575

‏استفاده از وسایل فوق پس از انقضای مدت مأموریت چیست؟ و آیا مجاز به استفاده‏‎ ‎‏از این ها هستند و عبادت کردن با آن ها چه حکمی دارد؟ و در صورت مجاز نبودن،‏‎ ‎‏مدتی که از آن ها استفاده نموده اند چگونه است؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات ارگان ذکر شده دارد و نمازهایی که در صورت جهل خوانده شده صحیح است.

‏2. قبرستان متروکه ای در گوشه ای از شهر وجود داشته؛ در رژیم طاغوت یکی از ادارات دولتی آن را‏‎ ‎‏تملّک و ساختمان بنا نموده. آیا می شود در این مکان نماز گزارد؟ نظر مبارک را بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر وقف بودن قبرستان معلوم نباشد، نماز در آن مکان مانع ندارد.

[سؤال 12433]‏ ‏ ‏ 7187‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، نایب الامام، امام خمینی. سلام علیکم‏‎ ‎‏ورحمة الله‌، ان شاء الله‌ که همیشه در کارهایتان با یاری خداوند بزرگ موفق و پیروز‏‎ ‎‏باشید. از آن رهبر عزیز چند سؤال داشتم که امید است با جواب های خود مرا‏‎ ‎‏مستفیض فرمایید.‏

‏1. آیا رزمندگان اسلام لباس ها و وسایل دیگر ـ از قبیل اورکت و زیرپوش و پوتین‏‎ ‎‏ـ را می توانند خارج از منطقۀ نظامی استفاده بکنند و در راه شخصی و یا در راه عمومی،‏‎ ‎‏مثلاً در بسیج و غیره و یا نه؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات دارد. 

‏2. استفاده شخصی از وسایل بیت المال ـ از قبیل ماشین و موتور ـ تا چه حد آزاد است؟ و آیا می شود‏‎ ‎‏بعد از استفاده پول آن را به حساب بیت المال ریخت یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اصل جواز استفاده، موقوف است به مقررات مؤسسۀ مربوطه. 

‏3. در روستاهای کشور ما مردم نماز می خوانند و روزه می گیرند ولی اکثراً مرجع تقلید ندارند و از‏‎ ‎‏احتیاط هم استفاده نمی کنند؛ بلکه یا به‏‎ ‎‏آنچه که از پدرشان شنیده اند عمل می کنند و یا به حرف مردم.‏‎ ‎‏این اشخاص آیا نماز و روزه شان صحیح است؟‏

بسمه تعالی، عمل او اگر مطابق فتوای مجتهدی باشد که باید از او تقلید کند صحیح است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 576

[سؤال 12434]‏ ‏ ‏ 7188‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 5 / 1361‏

‏به حضور محترم رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران می رساند که‏‎ ‎‏بفرمایید:‏

‏1. اگر به نوعی از انواع، به‏‎ ‎‏وسایل انفرادی که از ارتش برای مدت دو سال به‏‎ ‎‏شخصی سپرده می شود خسارت و آسیب وارد شود، توضیح بفرمایید آیا باید همان‏‎ ‎‏نوع جنس را خریده و به ارتش تحویل داد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات ارتش است.

‏2. نمازهای شخصی که در جبهه است کامل است یا شکسته؟‏

بسمه تعالی، بدون قصد ده روز در یک محل، نماز و روزه قصر است.

‏3. بهره ای که در بانک روی پول می آید آیا جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است.

[سؤال 12435]

‏4. روزهایی که انسان در مرخصی است، به تعداد همان روزها حقوق و فوق العاده‏‎ ‎‏گرفتن چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، تابع قرارداد استخدام و مقررات دائرۀ مربوطه است.

[سؤال 12436]‏ ‏ ‏ 7189‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 1 / 1362‏

‏محضر مبارک اعضای هیأت استفتائیۀ حضرت امام خمینی، دامت برکاته، پس از‏‎ ‎‏عرض سلام و آرزوی موفقیت آن حضرات؛ استدعا دارم پاسخ مسائل زیر را بر طبق‏‎ ‎‏فتوای حضرت امام خمینی بیان فرمایید:‏

‏1. لباس هایی که مراکز بسیج به رزمندگان می دهند ـ اعم از لباس های رزمی و یا‏‎ ‎‏لباس های شخصی ـ آیا پس از بازگشت از جبهه باید به آن ها تحویل داد و یا می شود از‏‎ ‎‏آن استفاده نمود و با آن ها نماز خواند؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 577

بسمه تعالی، بستگی به مقررات دارد. از مسئولین تحقیق نمایید.

‏2. اشخاصی که ماشین شخصی دارند آیا خمس به آن تعلق می گیرد یا خیر و چنانچه با این وسیلۀ‏‎ ‎‏شخصی گاهی کار کند آیا خمس دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر وسیلۀ کسب تنها نیست و در زندگی به آن نیاز دارد، خمس ندارد.

‏3. وسایل نقلیه ای که وسیلۀ کار و کسب است ـ مانند کامیون ها ـ آیا خمس دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، خمس دارد.

‏4. نظر امام راجع به افرادی که ابتدائاً سیگار می کشند چیست؟‏

بسمه تعالی، بهتر است نکشند.

‏5. افرادی که تفریحاً گاهی سیگار می کشند شرعاً چه حکمی دارند؟‏

بسمه تعالی، بهتر است نکشند.

‏6. کسانی که چندین سال حساب سال نداشته اند، الآن باید چگونه حساب کنند؟‏

بسمه تعالی، به یکی از وکلای مسلّم الوکاله این جانب مراجعه کنند.

[سؤال 12437]‏ ‏ ‏ 7190‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم و مبارک امام خمینی، رهبر محرومان و مستضعفان جهان ‏

‏افرادی که از سپاه بیرون می آیند، لباس ها و کارت های شناسایی و دیگر وسایلات‏‎ ‎‏و لوازمات را تحویل می دهند، این جانب هم وسایلات را تحویل دادم به جز یک‏‎ ‎‏اورکت؛ چون فکر می کردم ممکن است که دوباره به سپاه برگردم؛ ولی چون مدتی‏‎ ‎‏طول کشید کار ما و ما موفق نشدیم و خداوند لطف نمود و در رحمت را به سوی ما‏‎ ‎‏باز کرد راه یافتیم به جهاد و چون در جهاد فعالیت می کردم، فکر کردم که چون در این‏‎ ‎‏ارگان، انجام وظیف‏‏ۀ‏‏ شرعی و اجتماعی می کنم اشکالی ندارد که این اورکت را بپوشم،‏‎ ‎‏ولی یک روز برای این که از تردید بیرون بیایم، از امام جماعت جهاد سؤال نمودم‏‎ ‎‏جریان را؛ گفتند که باید اورکت را تحویل سپاه بدهی و اگر مدتی هم با آن نماز‏‎ ‎‏خوانده ای باید برای احتیاط، قضای آن نمازها را بخوانی و این جانب می خواستم از‏‎ ‎‏شما دفتر محترم مسأله را سؤال نموده و راهنمایی بخواهم ببینم آیا می توان این اورکت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 578

‏را بردارم و پولش را به کیس‏‏ۀ‏‏ دولت بپردازم یا خیر، باید به سپاه شهر خودمان پس‏‎ ‎‏بدهم؟‏

‏و در ضمن آیا در مدتی که این اورکت را پوشیده ام، باید قضای آن نمازها را‏‎ ‎‏بخوانم؟ یعنی چون اورکت مال این جانب نبود، می بایست موقع نماز خواندن از تنم‏‎ ‎‏در می آوردم و چون این کار را نکرده ام، آیا باید قضای نمازها را بخوانم یا این که چون‏‎ ‎‏نمی دانستم مسأله را، اشکالی ندارد، کدام یک؟‏

بسمه تعالی، اگر طبق مقررات باید اورکت را تحویل دهید، لازم است تحویل دهید و با تخلف، حکم غصب را دارد؛ ولی نمازهایی که با جهل خوانده اید قضا ندارد.

[سؤال 12438]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1605

‏5. البسه و کفش هایی که ارتش جمهوری اسلامی ایران به سربازان می دهد اگر‏‎ ‎‏سربازی در اثر صرفه جویی در آخر خدمت دارای چند دست لباس نو یا کهنه‏‎ ‎‏سربازی و چند جفت کفش سربازی باشد از نظر شرعی آیا مجاز به خارج کردن و‏‎ ‎‏استفاده خصوصی و شخصی می باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات ارتش است.

[سؤال 12439]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 975

‏3. این جانب مدتی قبل از طریق بسیج به جبهه اعزام شدم و طی حمله ای که‏‎ ‎‏نمودیم اورکتی که همراه داشتم و بسیج سپاه آن را در اختیار من گذاشته بود، مفقود‏‎ ‎‏گردید و پس از پایان مدت مأموریت، یکی از برادران آن را پیدا نموده و به این جانب‏‎ ‎‏تحویل داد و در حال حاضر این اورکت در اختیار من است. آیا می شود آن را برای‏‎ ‎‏خودم نگه داشته و ثمن آن را به بیت المال بپردازم؟ و در صورت مثبت بودن، بهای آن‏‎ ‎‏موقع را یا بهای کنونی را؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات بسیج است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 579

[سؤال 12440]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5497

‏7. کسی که لباسی به نام اورکت از بیت المال در جبهه امانت گرفته جهت خدمت‏‎ ‎‏در همان جبهه و در همان جبهه که بود گم شد، آیا چنین شخصی مسئول پرداخت پول‏‎ ‎‏و غرامت آن است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است.

[سؤال 12441]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4830

‏2. لباس های نظامی یا انتظامی که در جبهه ها به افراد بسیج می دهند، اگر با‏‎ ‎‏خودشان بیاورند جایز است یا نه؛ در حالی که مسئولین جبهه ها مانع نمی شوند؟ ‏

بسمه تعالی، اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد. 

[سؤال 12442]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2487

‏2. اگر یکی از سربازان اسلام وقتی که از جبهه بر می گردد لباس جبهه را به کسی‏‎ ‎‏بدهد، آیا می توان با آن لباس نماز خواند؟ و اگر نمی شود، آیا می توان خمس آن را‏‎ ‎‏پرداخت نموده و سپس از آن استفاده نمود؟‏

بسمه تعالی، اگر حق واگذاری به غیر داشته اشکال ندارد، وگرنه به مسئولین مربوطه مراجعه نمایید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 580