مسائل مستحدثه
قوانین و مقررات دولتی
هیأت‏ های تحقیق در ادارات و ارگان ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هیأت‏ های تحقیق در ادارات و ارگان ها

هیأت های تحقیق در ادارات و ارگان ها

[سؤال 12372]‏ ‏ ‏ 7157‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 4 / 1361‏

‏خدمت مرجع عالی قدر و رهبر کبیرمان، امام خمینی، سلام عرض می کنیم.‏‎ ‎‏مسأله ای برایمان پیش آمده است، خواهشمندیم حکم شرعی آن را برایمان روشن‏‎ ‎‏بفرمایید. ‏

‏مقدمه: همان طور که می دانید لایح‏‏ۀ‏‏ بازسازی در مجلس شورای اسلامی تصویب‏‎ ‎‏شده و بر اساس این قانون هیأت های بازسازی در ادارات ـ من جمله دانشگاه ها ـ‏‎ ‎‏تشکیل شد و هیأت های بدوی زیر نظر این ها با وظایف خاصی که قانون تعیین کرده،‏‎ ‎‏انجام وظیفه می نمایند. این هیأت های بدوی دارای یک سری گروه های تحقیق‏‎ ‎‏می باشند که وظایفشان طبق قانون به قرار زیر است. ‏

‏الف. جمع آوری مدارک و تشکیل پروندۀ اتهامی؛ ‏

‏ب. تحقیقات محلی در مورد متهم؛ ‏

‏ج. مصاحبه با متهم؛ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 547

‏د. تحقیق در مورد وضعیت متهم قبل و بعد از انقلاب در رابطه با انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏اظهار نظر دربار‏‏ۀ‏‏ آن ها؛ ‏

‏هـ . تحقیق دربارۀ وضع مالی و معیشت متهم و افراد تحت تکفل او در صورت‏‎ ‎‏لزوم؛ ‏

‏و. ارسال پروندۀ اتهامی به هیأت پس از تکمیل تحقیقات همراه با گزارش و‏‎ ‎‏خلاصۀ پرونده با امضای اکثریت اعضا و مهر گروه؛ ‏

‏ر. تحقیق و پیگیری در مورد این که تصمیمات اخذ شده از سوی هیأت ها به‏‎ ‎‏درستی توسط مقامات مسئول اجرا شده یا نه. با توجه به این که کار گروه های تحقیق‏‎ ‎‏تهیۀ اطلاعات و دادن آن ها به هیأت های بدوی می باشد. سپس آن هیأت ـ بر اساس‏‎ ‎‏این اطلاعات و بر طبق قانون ـ در مورد یک فرد قضاوت می کند و حکم صادر‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏1. آیا از نظر شرعی یک دختر هم می تواند تحت عنوان عضو گروه تحقیق هیأت‏‎ ‎‏بدوی انجام وظیفه نماید؟ ‏

‏2. اگر جواب منفی و یا مثبت می باشد، آیا مربوط به تمام وظایف ذکر شده می باشد‏‎ ‎‏و یا شامل بعضی از آن ها است؟ ‏

‏3. برای اجرای این قانون در دانشگاه اگر فرد دیگری که هم شرایط گروه تحقیق را‏‎ ‎‏داشته باشد، و هم مذکر باشد، موجود نباشد؛ آیا یک دختر می تواند این مسئولیت را‏‎ ‎‏بپذیرد؟ ‏

بسمه تعالی، در انجام وظایف مزبوره ـ طبق مقررات دولت اسلامی ـ فرقی بین زن و مرد نیست. البته زن مکلف است در برخوردها حجاب واجب را مراعات کند.

[سؤال 12373]

‏4. اعضای گروه تحقیق طبق قانون باید دارای شرایط زیر باشند: ‏

‏الف. مسلمان و عامل به احکام اسلام؛‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 548

‏ب. متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام امت؛ ‏

‏ج. فاقد هرگونه سابقه سوء بوده و وابستگی به رژیم گذشته نداشته باشد؛‏

‏د. متأهل باشد و کمتر از 25 سال تمام، سن نداشته باشد. ‏

‏اگر بعضی از اعضای گروه تحقیق بند «د» (متأهل و بیش از 25 سال) را شامل‏‎ ‎‏نباشند، آیا با توجه به نزدیک بودن بازگشایی دانشگاه ها و ضرورت رسیدگی سریع به‏‎ ‎‏وضع استادان و کادر اداری، و کمبود نیروی انسانی در این زمینه، بدون داشتن شرایط‏‎ ‎‏این بند از قانون، تنها با دادن اختیار از طرف هیأت عالی و بدوی به این اعضا ـ به‏‎ ‎‏عنوان همکار، با تمام وظایف مذکور ـ مجوزی برای عدول از بند «د» این قانون هست‏‎ ‎‏یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، مراعات شرایط انتخاب گروه تحقیق، تابع مقررات دولت اسلامی است. 

[سؤال 12374]‏ ‏ ‏ 7158‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 9 / 1361‏

‏سلام علیکم، پس از عرض سلام و درود بسیار بر شما رهبر الهی و عزیز، امام‏‎ ‎‏مستضعفان جهان، سلامتی و طول عمر حضرت عالی را از درگاه حق مسئلت‏‎ ‎‏می نماییم. نام‏‏ۀ‏‏ این جانب حاوی یک سری سؤالات است که در رابطه با کارمان‏‎ ‎‏می باشد که خدمت به جمهوری اسلامی است، البته اگر خدای تبارک و تعالی قبول‏‎ ‎‏بفرماید که البته بسیار ناچیز است، خصوصاً با این همه از خود گذشتگی های امّت و‏‎ ‎‏خصوصاً خدمات بسیار حضرت عالی:‏

‏1. با توجه به پیام مهم و اخیر حضرت عالی در رابطه با بازگو ننمودن بعضی از‏‎ ‎‏مسائل که در رابطه با سابق‏‏ۀ‏‏ شخصی افراد می باشد، این سوء تفاهم برای تحقیق‏‎ ‎‏کنندگان صلاحیت افراد محل خدمتمان پیش آمده که خدای نکرده کاوش و تلاششان‏‎ ‎‏در پی به دست آوردن سوابق یک فرد چه سیاسی و چه اخلاقی مخالف با پیام اخیر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 549

‏باشد، لطفاً در رابطه با این پیام و مسأله پی جویی برای کسب سابقه اخلاقی و سیاسی‏‎ ‎‏افراد و حد پی جویی در این رابطه توضیح بفرمایید.‏

بسمه تعالی، تحقیق در احوال شخصی افراد که به صورت پنهانی است، جایز نیست.

‏2. از دیگر مسأله های مطرح شده برای تحقیق کنندگان این قسمت از سپاه (پذیرش تهران)، مسأله رفت‏‎ ‎‏و آمدها در رابطه با کار است که ابتدا از محل زندگی ـ که بعضی مستأجر و بعضی نیز موطن شان‏‎ ‎‏می باشد ـ به محل پذیرش می آیند، که بعضی از آن ها محل زندگی شان در فاصله کمتر از 5 / 22 کیلومتر‏‎ ‎‏و بعضی بیشتر از این تا پذیرش می باشد، و سپس از آن جا به دنبال تحقیق به جاهای گوناگون مراجعه‏‎ ‎‏می کنند و گاهی اوقات هم پیش می آید که یک سره از محل زندگی دنبال تحقیق پرونده می روند، و به‏‎ ‎‏لحاظ کاری مسافت هایی که طی می شود در خطی مستقیم نبوده و گاهی چندین بار رفت و برگشت از‏‎ ‎‏یک مسیر را دارند، فرائض آنان به چه نحوی خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، اگر کسی قسمتی از تهران وطن اوست، رفت و آمد تا کمتر از چهار فرسخ، حکم تمام بودن نماز را عوض نمی کند و کسی که متوطن نیست و نمی تواند در یک محله قصد اقامت ده روز نماید نماز او قصر است.

‏3. حال اگر فردی کارش به این نحو است که محل زندگیش تا پذیرش 5 / 22 کیلومتر فاصله دارد و‏‎ ‎‏کارش هم در پذیرش است نه بیرون؛ چون تحقیق است، در صورتی که مستأجر باشد فرائضش چگونه‏‎ ‎‏است؟ و اگر هم کارش در بیرون باشد آن وقت چگونه می باشد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله در غیر وطن حکم مسافر دارد.

‏4. خود این جانب مدت 11 سال است که ساکن تهران می باشم، البته مستأجر بوده و در جاهای‏‎ ‎‏مختلف تهران زندگی کرده ام. تا چندی پیش که مسأله قصد اقامت و توطن را متوجه شدم، از طریق‏‎ ‎‏فتواهای جدید نماز و فرائض دیگرم را به طور کامل به جا می آوردم، حال که مشخص شده که‏‎ ‎‏نمی توانسته ام قصد اقامت دایم کرده و وطن اختیار نمایم اعمال گذشته ام را چگونه باید به جا بیاورم؟ و‏‎ ‎‏اصلاً وظیفه ام در مورد اعمال گذشته ام چه نماز و چه روزه، چیست؟ در محل فعلی نیز که قرار شده دو‏‎ ‎‏سال اقامت نمایم، فرائضم چگونه است؟ و شرطی را که در مورد اختیار نمودن وطن فرموده اید که اگر‏‎ ‎‏عرف وطنتان را محل اقامتی که در آن هستید بدانند، می توانید آن جا را وطن اختیار نمایید این «عرف»‏‎ ‎‏چگونه است؟ و آیا با این دو سال از نظر عرف، محل اقامت، وطنم شناخته می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر در یک محله قصد توطن نکرده اید حکم مسافر دارید و در قصد توطن قصد سکونت دائم معتبر است و قصد سکونت چند سال کافی نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 550

‏5. از لحاظ شرع مقدس آیا افرادی که به لحاظ مأموریت و خدمت برای جمهوری اسلامی به شهرهایی‏‎ ‎‏دور از خانه و زندگی می روند و دور از همسر، آیا از لحاظ شرعی اشکالی دارد؟ در صورتی که این‏‎ ‎‏دوری طوری باشد که نتواند در ماه حداقل یک بار به خانه بیاید و با رضایت همسر هم نباشد، چه‏‎ ‎‏صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، در عمل به وظایف محوله رضایت همسر معتبر نیست.

[سؤال 12375]‏ ‏ ‏ 7159‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 5 / 1361‏

‏قم، دفتر محترم استفتائات امام خمینی، سلام علیکم‏

‏با آرزوی طول عمر از درگاه خداوند منّان برای آن مرجع و رهبر بزرگ اسلام، نظر‏‎ ‎‏حضرت عالی دربار‏‏ۀ‏‏ دو مسأله زیر چیست.‏

‏1. افرادی که می خواهند در نهادهای انقلابی و ارگان های دولتی وارد شوند،‏‎ ‎‏تحقیق کنندگان ارگان ها و نهادها در رابطه با بررسی سوابق افراد فوق الذکر با توجه به‏‎ ‎‏آیه ‏‏یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا... وَلاَ تَجَسَّسُوا‏‏ تا چه حد، مجاز به بررسی سوابق افراد می باشند؟‏

بسمه تعالی، تحقیق در فرض مرقوم، تا تحصیل اطمینان به صلاحیت شخص برای خدمت در نهادهای انقلاب، مشمول آیۀ شریفۀ مزبوره نیست.

‏2. آیا وجود شاهد و نوشته، در مسأله صیغۀ موقت ضروری است؟ و شرایط کلّی درست بودن صیغۀ‏‎ ‎‏موقت چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر مقرراتی دولت اسلامی در این باره دارد، باید مراعات شود و شرایط صحت عقد در رساله مذکور است.

[سؤال 12376]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 227

‏2. بعد از فرمان هشت ماده ای حضرت امام، مراجعاتی از طرف سپاه و یا پلیس‏‎ ‎‏قضایی و... شده است و سؤالاتی در مورد افراد ـ به لحاظ سوابق و خصوصیات‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 551

‏فردی  و خانوادگی ـ می شود. وظیفه مقلد، در برخورد با این گونه پرسش ها چگونه‏‎ ‎‏باید  باشد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی و موازین شرعی است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 552