کتاب دیات
1ـ ضمان دیه بر مباشر در قتل
ضمان دیه در تنبیه بدنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ضمان دیه در تنبیه بدنی

موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ضمان دیه در تنبیه بدنی

ضمان دیه در تنبیه بدنی

[سؤال 11501]‏ ‏ ‏ 6606‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر پدر، فرزند خود را برای تأدیب بزند و موجب جراحت یا سیاهی یا قرمزی‏‎ ‎‏پوست شود، آیا دیه دارد؟ و اگر برای تشفّی خاطر و در اثر غضب بزند، آیا دیه‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، با فرض این که موجب جرح یا سیاهی یا قرمزی شود دیه دارد. 

[سؤال 11502]‏ ‏ ‏ 6607‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر در یک درگیری چند رقم جراحت به صورت و بدن دیگری وارد کرد مثلاً‏‎ ‎‏یک سیلی به یک طرف صورت زد سیاه شد، یکی هم به آن طرف صورت زد قرمز شد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 130

‏یا سیاه شد، دو دیه باید بدهد یا یک دیه و اگر یک دیه کافی باشد، در صورتی که اثر‏‎ ‎‏سیلی مختلف باشد دیه اشدّ را باید بدهد یا دیه اثر ضعیف، و همچنین در بدن آیا با‏‎ ‎‏صورت فرق دارد در این جهت که ذکر شد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، هر جنایتی دیه مخصوص به خود را دارد و تداخل نمی شود و فرقی بین اجزای بدن در این جهت نیست.

‏2. اشغال کردن مسجد به این که مقداری از مسجد را کتابخانه کنند یا این که برای غیر نماز اجتماع کنند‏‎ ‎‏در مسجد به طوری که مزاحم مصلّین باشند چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، کتابخانه کردن مقداری از مسجد و مزاحمت نمازگزاران جایز نیست ولی می توانند تعدادی کتاب بدون مزاحمت مصلّین در مسجد قرار دهند.

[سؤال 11503]‏ ‏ ‏ 6608‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 11 / 1361‏

‏حضور محترم حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. تنبیه بدنی دانش آموزان از روی دلسوزی در صورتی که تشخیص داده شود از‏‎ ‎‏لحاظ تصحیح اخلاقی و فعّال تر نمودن آن ها از لحاظ درسی مؤثر است، چه حکمی‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که به طور متعارف باشد به طوری که موجب جرح و صدم نشود جایز است بر مسئولین مربوطه.

[سؤال 11504]

‏2. آیا بر عامل تنبیه دیه واجب می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب آن شود باید دیه بدهند.

‏3. آیا می توان کفارۀ خوردن یک روزه ماه رمضان (60 مد طعام) را به یک نفر داد؟ یا به یکی از‏‎ ‎‏حساب های جنگ زدگان، رانده شدگان از عراق و افغانستان واریز نمود؟‏

بسمه تعالی، باید کفاره را به شصت مسکین بدهند و دادن به یک نفر یا به حساب کفایت نمی کند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 131

[سؤال 11505]‏ ‏ ‏ 6609‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام و تشکر از محضر امام‏

‏آیا تنبیه بدنی کودکان در خانه یا مراکز آموزشی مجاز است یا خیر؟ خواهشمند‏‎ ‎‏است در این مورد توضیحات لازم را مبذول فرمایید.‏

بسمه تعالی، تأدیب به نحو متعارف به طوری که بدن را سرخ یا کبود یا مجروح نکند مانع ندارد.

[سؤال 11506]‏ ‏ ‏ 6610‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، پس از عرض سلام‏

‏این جانب شغلم دبیر دبیرستان می باشد و با دانش آموزانی سر و کار دارم که به‏‎ ‎‏واسطه بی فرهنگی درس نمی خوانند و در کلاس حرکاتی انجام می دهند که مخلّ نظم‏‎ ‎‏می باشد و با ارشاد هم اصلاح نمی گردند؛ آیا تنبیه بدنی آن ها به قصد اصلاح مانعی‏‎ ‎‏ندارد؟ بنده مقلد جناب عالی هستم و خواهشمندم حقیر را ارائه طریق فرمایید.‏

بسمه تعالی، با نظر مسئولین دبیرستان عمل کنید و تنبیه بدنی باید به طوری نباشد که خلاف متعارف باشد یا در بدن تأثیر کند.

[سؤال 11507]‏ ‏ ‏ 6611‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی، مستدعی است مرقوم فرمایید:‏

‏فتوای حضرت امام و تکلیف شرعی اولیای مدرسه یعنی مدیر و ناظم و معلمین در‏‎ ‎‏مورد تنبیه بدنی دانش آموزان با منظور داشتن شرایط ذیل چیست؟‏

‏1. وجود انحرافات جنسی در بین بعض دانش آموزان؛ ‏

‏2. فقر مادی و نتیجتاً اشاعۀ خلاف های اخلاقی نظیر دزدی و ....؛‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 132

‏3. پایین بودن سطح فرهنگ و نتایج آن اعم از فحاشی و دروغ و نظیر این ها؛‏

‏4. عدم انجام تکالیف درسی به دلایل مختلف؛‏

‏5. تراکم بیش از حد دانش آموزان و مشکلاتی از قبیل کمبود فضا در مدارس، و‏‎ ‎‏احیاناً مسائل دیگری که آقایان مستحضرید. ‏

‏لطف فرموده و جواب را در ذیل نامه به آدرس مدرسه ارسال نمایید. با تشکر و‏‎ ‎‏درود فراوان، و آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر کبیر انقلاب اسلامی ‏

بسمه تعالی، تنبیه بدنی به نحو متعارف که موجب اثر در بدن نشود و به حد دیه نرسد مانع ندارد. 

[سؤال 11508]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1861

‏3. جهت ادارۀ کلاس و آموزشگاه، پس از ارشاد، موعظه و ارائۀ طریق آیا می توان‏‎ ‎‏به تنبیه بدنی متوسّل گردید؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست؛ مگر در موارد ضروری به طوری که موجب جرح و صدم نشود.

[سؤال 11509]‏ ‏ ‏ 6612‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر معلمی برای تأدیب، شاگردی را تنبیه نمود و این تنبیه به حدی بود که موجب‏‎ ‎‏دیه یا قصاص است، آیا در این مورد موجب دیه و قصاص می شود؟ ‏

بسمه تعالی، در صورتی که به حد موجب دیه برسد، دیه دارد هر  چند برای تأدیب باشد و در نقص عضو، چنانچه عمدی نباشد قصاص نیست.

[سؤال 11510]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4951

‏2. اگر پدر، فرزند خود را بزند جایی از بدن بشکند دیه دارد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، دیه دارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 133