المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم
الموقف الثانی فی بیان المفطرات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الموقف الثانی فی بیان المفطرات

الموقف الثانی فی بیان المفطرات

‏ ‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 259

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 260