کتاب الصوم
مقدّمة فی تعریفه والبحث حوله یقع فی جهات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقدّمة فی تعریفه والبحث حوله یقع فی جهات

مقدّمة فی تعریفه

‏ ‏

والبحث حوله یقع فی جهات :

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 3