کتاب الصوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

کتاب الصوم

کتاب الصوم

‏ ‏

وهو مشتمل علیٰ مقدّمة ومباحث وفصول:


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 1

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 2