تحریرات فی الفقه: کتاب الصوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تحریرات فی الفقه: کتاب الصوم

تحریرات فی الفقه

‏ ‏

کتاب الصّوم

‏ ‏

‏تألیف‏

‏ ‏

‏العلّامة المحقق آیة الله المجاهد الشّهید السّعید‏

‏ ‏

‏السیّد مصطفی الخمینی‏‏ قدس سره‏

‏ ‏

‏المؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی‏‏ قدس سره‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه I