مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مشخصات کتاب

سرشناسـه:اصفهانی، ابوالحسن، ۱246 ـ1325.عنوان ونام پدیدآور :وسیلةالنجاة(المجلدالثانی)/ ابی‌الحسن الاصفهانی.‬مع‌تعالیق الامام الخمینی2.مشخصات نشر       : تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1392.مشخصات ظاهری   :ج.2(ز، 557 ص.).‬2ج.فروست:  موسوعة الإمام الخمینی(س) ؛ 27.‬‬‬شـابــک  ISBN: 978 - 964-212- 344 - 5 (ج.2)978 - 964-212-342  -1  :  (دوره)وضعیت فهرستنویسی :فیپا. (ج.2)یادداشـت:عربی.چاپ قبلی این ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط همین ن‍اش‍ر در س‍ال 1380 و به صورت تک جلد‌ی بوده اس‍ت‌.مجموعه آثار امام خمینی(س) با ویرایش جدید در پنجاه جلد منتشر شده است.موضوع: فقه جعفریــرساله عملیه.‬‬شناسـه افزوده:خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ـ ۱۳۶۸./مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفترقم.رده بنـدی کنگره:5و6‬الف / 9 /  183    BPرده بنـدی دیویی:۳۴۲۲ /  ۲۹۷شماره‌کتابشناسی‌ملی:   3285987‬‬

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کد/ م 2875

ARMMOA~1

Vezarat Ershad

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وسیلةالنجاة مع‌تعالیق الإمام الخمینی2/المجلدالثانی

المؤلف‌:حضرت الإمام الخمینی(س)

التحقیق والنشر:مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی(س)

الطبعة الاُولی:1392ش1434ق

الکمیة:2000نسخة

سعر الموسوعة (50 مجلداً):900000تومان

‏ ‏

‏ ‏

تـم إصدار هذا الکتاب بالتعاون مع

المعاونیة الثقافیة فی وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 2

‏ ‏

(19)

‏ ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 3

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 4