فهارس
فهرست موضوعی اسناد ضمیمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : راعی گلوجه، سجاد

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فهرست موضوعی اسناد ضمیمه

‏ ‏

فهرست موضوعی اسناد ضمیمه

‏ ‏

‏ ‏

‏1. دیدار نورالدین هندی با امام خمینی در زندان قصر و سفارش امام از طریق نامبرده به‏‎ ‎‏آقا سید مصطفی برای پرداخت شهریه طلاب علوم دینی.‏

‏2. سؤال شرعی آقا سید مصطفی از امام.‏

‏2 / 3 ـ 1 / 3. فعالیتهای سیاسی و ارسال اعلامیه به روحانیون توسط سید مصطفی خمینی‏‎ ‎‏پس از دستگیری امام خمینی و پرداخت شهریه طلاب علوم دینی.‏

‏2 / 4ـ 1 / 4. نامه سید مصطفی به امام درخصوص ارسال کتابهای ایشان برای تکمیل،‏‎ ‎‏تصحیح یا تجدیدنظر و صورت اسامی کتابهای مذکور در ایام حصر امام خمینی در‏‎ ‎‏قیطریه (تهران).‏

‏5. دیدار و گفتگوی سید مصطفی خمینی با امیر حسینی در مورد مسائل سیاسی.‏

‏6. درخواست ساواک شمیرانات از ساواک تهران درخصوص ایجاد محدودیت و‏‎ ‎‏مراقبت شدید در مورد مکالمات تلفنی و ملاقاتهای سید مصطفی خمینی با افراد‏‎ ‎‏مختلف.‏

‏7. جلوگیری مأموران ساواک از دیدار علی ابریشمی با سید مصطفی خمینی.‏

‏8. تماسهای سید مصطفی خمینی با مخالفان حکومت پهلوی به دلیل نقش وی به عنوان‏‎ ‎‏رابط با امام خمینی.‏

‏9. سفر سید مصطفی خمینی به همراه مادرش به عراق از طریق کرمانشاه و انتقال‏‎ ‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 195

‏نوارهای سخنرانی امام خمینی به شهرهای عراق و پخش آنها.‏

‏10. سفر سید مصطفی خمینی به مشهد و کنترل اعمال و رفتار وی توسط مأموران‏‎ ‎‏امنیتی.‏

‏11. نامه سید مصطفی خمینی به شیخ نصرالله خلخالی در نجف اشرف و درخواست‏‎ ‎‏چاپ و انتشار کتاب یکی از روحانیون تبریز به زبان عربی در کشورهای اسلامی.‏

‏12. فعالیتهای سیاسی سید مصطفی خمینی در روز 13 آبان پس از تبعید امام خمینی به‏‎ ‎‏ترکیه.‏

‏4 / 13 ـ 1 / 13. دستگیری سید مصطفی خمینی پس از تبعید امام خمینی به ترکیه به دلیل‏‎ ‎‏فعالیتهای سیاسی و تشویق بازاریان به تعطیلی بازار قم و اعزام وی به تهران.‏

‏14. درخواست آیت الله محمدرضا گلپایگانی از شهربانی قم برای آزادی سید مصطفی‏‎ ‎‏خمینی.‏

‏2 / 15 ـ 1 / 15. دستگیری و تحویل سید مصطفی خمینی به زندان قزل قلعه پس از تبعید‏‎ ‎‏امام خمینی به ترکیه.‏

‏16 . تقاضای سید مصطفی خمینی از ساواک درخصوص موافقت با رفتن وی نزد امام‏‎ ‎‏خمینی در ترکیه جهت مراقبت از ایشان.‏

‏2 / 17 ـ 1 / 17. صدور قرار بازداشت موقت برای سید مصطفی خمینی و اعتراض ایشان.‏

‏18. رأی دادگاه عادی شماره 1 اداره دادرسی ارتش درخصوص تأیید قرار بازداشت‏‎ ‎‏صادره در مورد سید مصطفی خمینی.‏

‏19. دیدار و گفتگوی نورالدین هندی با سید مصطفی خمینی در زندان قزل قلعه.‏

‏20. گزارش بازجویی ساواک از سید مصطفی خمینی.‏

‏21. ملاقات سید مصطفی با علما و روحانیون قم و اظهار بی اطلاعی از سرنوشت امام‏‎ ‎‏خمینی در ترکیه.‏

‏22. درخواست سید مصطفی از ریاست ساواک مبنی بر اعزام وی نزد پدر.‏

‏1 / 23 ـ 2 / 23. موافقت با اعزام سید مصطفی خمینی به ترکیه و درخواست وی برای‏‎ ‎‏صدور گذرنامه.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 196

‏2 / 24 ـ 1 / 24. تبدیل قرار بازداشت سید مصطفی.‏

‏25. قرار آزادی سید مصطفی از زندان قزل قلعه و دستور مراقبت از وی هنگام ورود به‏‎ ‎‏قم.‏

‏26. آزادی سید مصطفی خمینی از زندان قزل قلعه.‏

‏27. تعهدنامه سید مصطفی خمینی مبنی بر عدم انجام هرگونه فعالیتهای سیاسی ضد‏‎ ‎‏رژیم به منظور... .‏

‏28. ورود سید مصطفی خمینی به قم پس از آزادی از زندان و لزوم مراقبت از وی.‏

‏29. حضور سید مصطفی خمینی در جلسه درس آیت الله مرعشی نجفی.‏

‏30. اعلام سید مصطفی به ساواک قم مبنی بر انصراف از رفتن به ترکیه به دنبال مشورت‏‎ ‎‏با علمای قم.‏

‏31. تقاضای سید مصطفی خمینی از شهربانی کل کشور برای صدور گذرنامه برای وی‏‎ ‎‏جهت سفر به ترکیه و موافقت با آن.‏

‏2 / 32 ـ 1 / 32. دستگیری سید مصطفی خمینی توسط ساواک قم و تحویل وی به ساواک‏‎ ‎‏تهران.‏

‏33. اعزام سید مصطفی خمینی با هواپیما به ترکیه.‏

‏34. تلگرافهای سید مصطفی خمینی از ترکیه به سید احمد خمینی، آیت الله شیخ‏‎ ‎‏مرتضی حائری و آیت الله شریعتمداری.‏

‏35. پخش شایعه ای در نجف، کربلا و کاظمین مبنی بر دستگیری و تبعید سید مصطفی‏‎ ‎‏خمینی به ترکیه.‏

‏36. مکاتبات بین روحانیون قم و تهران مبنی بر بی اطلاعی از سرنوشت سید مصطفی‏‎ ‎‏خمینی.‏

‏37. درخواست سید مصطفی از مقامات امنیتی مبنی بر بازگشت به ایران.‏

‏3 / 38 ـ 1 / 38. موافقت مشروط ساواک با بازگشت سید مصطفی خمینی.‏

‏3 / 39 ـ 1 / 39. شروط ساواک برای موافقت با بازگشت سید مصطفی خمینی به ایران و‏‎ ‎‏گزارشی در مورد موقعیت و موضع سید مصطفی خمینی.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 197

‏40. پی نوشت اداره کل سوم ساواک درخصوص پیش بینی موقعیت سید مصطفی خمینی‏‎ ‎‏در صورت بازگشت به ایران با توجه به وکالتش از طرف امام خمینی برای مصارف و‏‎ ‎‏استفاده از وجوه شرعی.‏

‏2 / 41 ـ 1 / 41. تعهدنامه سید مصطفی خمینی مبنی بر سکونت در خمین یا هر جای‏‎ ‎‏تعیین شده از سوی ساواک در صورت اجازه بازگشت به ایران.‏

‏42. آخرین شروط ساواک برای اجازه بازگشت سید مصطفی به ایران.‏

‏2 / 43 ـ 1 / 43. آخرین تعهدنامه سید مصطفی خمینی در قبال آخرین شروط ساواک‏‎ ‎‏برای اجازه بازگشت وی به ایران.‏

‏44. نامه سید مصطفی خمینی به آیت الله شهاب الدین اشراقی درخصوص تعیین وی‏‎ ‎‏به عنوان وکیل در توکیل از طرف خودش برای مصارف وجوه شرعی.‏

‏45. اطلاع امام خمینی از طریق سید مصطفی خمینی مبنی بر اجازه انتقالشان به عراق.‏

‏46. قرار عزیمت امام خمینی و سید مصطفی خمینی از طریق فرودگاه استانبول به بغداد.‏

‏47. تماسهای سید مصطفی خمینی با موسی آیت الله زاده اصفهانی و دکتر صادقی در‏‎ ‎‏نجف و تصمیم آنها برای چاپ مجله ای به نام «جمهوریت».‏

‏48. ارتباطات سید مصطفی خمینی با موسی آیت الله زاده اصفهانی در نجف.‏

‏3 / 49 ـ 1 / 49. قرار عزیمت سید مصطفی خمینی به عربستان سعودی برای انجام‏‎ ‎‏مناسک حج و درخواست مراقبت از اعمال و رفتار وی.‏

‏3 / 50 ـ 1 / 50. ورود سید مصطفی خمینی به جدّه و اقامت در منزل ابوزید (وکیل‏‎ ‎‏مطاوفین) و منتظر ورود محمدصادق لواسانی از ایران و ممانعت ساواک از سفر‏‎ ‎‏لواسانی به عربستان سعودی.‏

‏51. ملاقات و گفتگوی سفیر ایران در جدّه با امیر مکه و مدینه برای جلوگیری از‏‎ ‎‏فعالیتهای سیاسی سید مصطفی خمینی علیه دولت ایران در جریان حج.‏

‏2 / 52 ـ 1 / 52. دیدار سید مصطفی خمینی با آیت الله مجدالدین محلاتی در جریان حج و‏‎ ‎‏تصمیمات آنها برای ماه محرم.‏

‏53. جلسات مخفی سید مصطفی خمینی با موسی آیت الله زاده اصفهانی، دکتر محمد‏‎ ‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 198

‏صادقی، مرتضی نخجوانی و محمدعلی مولوی عربشاهی (عضو حزب ملل‏‎ ‎‏اسلامی) در نجف و بحث درخصوص اوضاع سیاسی ایران.‏

‏54. ارتباط و فعالیتهای سید مصطفی خمینی با محمدعلی مولوی عربشاهی (عضو‏‎ ‎‏حزب ملل اسلامی) در نجف.‏

‏55. نامه سید مصطفی خمینی به مستجابی در اصفهان برای تحقیق در مورد ماهیت‏‎ ‎‏فعالیت مؤسسه احمدیه در آن شهر.‏

‏56. نامه سید مصطفی به سنابادی (از طرفداران امام خمینی) در آبادان.‏

‏57. شرکت سید مصطفی خمینی در جلسه منعقده در منزل جلال الدین ملایری در‏‎ ‎‏نجف.‏

‏58. اشاره به وکلای امام خمینی در زمینه وجوه شرعی از جمله سید مصطفی خمینی.‏

‏4 / 59 ـ 1 / 59. موافقت ساواک و شهربانی کل کشور با مسافرت معصومه حائری (همسر‏‎ ‎‏سید مصطفی خمینی) به عراق.‏

‏3 / 60 ـ 1 / 60. دستور ساواک به نمایندگی آن سازمان در عراق برای تحقیق در مورد‏‎ ‎‏احتمال سفر سید مصطفی خمینی به عربستان سعودی برای انجام حج.‏

‏61. شروع تدریس خارج فقه و اصول سید مصطفی خمینی در نجف.‏

‏62. دستور ساواک به نمایندگی آن سازمان در عراق برای تحقیق در مورد مطالب مورد‏‎ ‎‏بررسی در جلسات سید مصطفی با حسن بجنوردی.‏

‏63. تمدید اعتبار گذرنامه سید مصطفی خمینی توسط سرکنسولگری ایران در کربلا.‏

‏64. شرکت سید مصطفی خمینی در جلسات درس امام خمینی در مسجد شیخ مرتضی‏‎ ‎‏انصاری در نجف.‏

‏65. تماس و ارتباط مداوم محمود دعایی با سید مصطفی خمینی در نجف و تلاش وی‏‎ ‎‏برای تمدید اعتبار گذرنامه اش برای ادامه اقامت در آن شهر.‏

‏2 / 66 ـ 1 / 66. بازداشت و آزادی سید مصطفی خمینی توسط دولت عراق.‏

‏67. ارسال نشریه جبهه ملی ایران از فرانکفورت به سید مصطفی خمینی در نجف.‏

‏68. احتمال دیدار و تبادل نظر مخالفان حکومت پهلوی با سید مصطفی خمینی در‏‎ ‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 199

‏جریان حج.‏

‏69. اظهارات محمدحسن ابوترابی در مورد روابط امام موسی صدر با امام خمینی و سید‏‎ ‎‏مصطفی خمینی.‏

‏70. اجازه خروج و بازگشت مجدد به سید مصطفی خمینی از عراق از طرف اداره‏‎ ‎‏گذرنامه آن کشور.‏

‏2 / 71 ـ 1 / 71. انجام امور مربوط به امام خمینی توسط سید مصطفی خمینی و ارتباط‏‎ ‎‏وی با طرفداران پدرش.‏

‏72. احتمال هدایت جمعیت احرار در نجف توسط سید مصطفی خمینی.‏

‏73. تمدید اعتبار گذرنامه محمدحسین املایی خوزانی به کمک سید مصطفی خمینی.‏

‏74. آزادی احمد نفری از زندان در عراق با کمک سید مصطفی خمینی.‏

‏75. طرفداران نزدیک ایرانی امام خمینی در عراق.‏

‏76. سفر سید مصطفی خمینی به لبنان.‏

‏3 / 77ـ 1 / 77. سفر سید مصطفی خمینی به سوریه.‏

‏78. سفر سید مصطفی خمینی به سوریه و عربستان سعودی.‏

‏79. سفر دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به عراق با هدایت سید مصطفی خمینی برای‏‎ ‎‏دیدار با وی و امام خمینی.‏

‏80. انتقال وجوهات ارسالی از ایران به امام خمینی از طریق ارتباط سید مصطفی خمینی‏‎ ‎‏با ایرانیان در سوریه و لبنان.‏

‏2 / 81 ـ 1 / 81. سفر سید مصطفی خمینی از عربستان سعودی به لبنان و تکذیب قصد‏‎ ‎‏وی برای سفر به کویت.‏

‏82. فعالیتهای سیاسی مشترک محمدحسین املایی خوزانی و سید مصطفی خمینی.‏

‏83. رابطه نزدیک سید مصطفی خمینی با حسن کروبی.‏

‏84. سرپرستی قسمت اجرائیات و ارتباطات خارجی امام خمینی توسط سید مصطفی‏‎ ‎‏خمینی.‏

‏85. سفر علی اکبر محتشمی پور به عراق به کمک سید مصطفی خمینی.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 200

‏2 / 86 ـ 1 / 86. قرار سفر سید مصطفی خمینی به عربستان سعودی برای انجام اعمال‏‎ ‎‏حج و احتمال ملاقات ایرانیان مخالف رژیم پهلوی با وی.‏

‏4 / 87 ـ 1 / 87. ترتیب ملاقات ایرانیان مخالف رژیم پهلوی با سید مصطفی خمینی در‏‎ ‎‏جریان حج.‏

‏88. ارسال نشریات گروه ها و سازمانهای مخالف حکومت پهلوی از اروپا برای امام‏‎ ‎‏خمینی و سید مصطفی خمینی در نجف.‏

‏89. سفر سید مصطفی خمینی به لبنان و دیدار با امام موسی صدر و اقامت در منزل وی.‏

‏3 / 90 ـ 1 / 90. برگزاری مراسم ختم در مسجد اعظم قم به مناسبت درگذشت آیت الله ‏‎ ‎‏سید مصطفی خمینی و شعار و توزیع اعلامیه های ضد رژیم در آن مجالس.‏

‏91. دستور ریاست ساواک به کلیه ساواکها در خصوص مراقبت و جلوگیری از فعالیتها و‏‎ ‎‏تحریکات ضد رژیم در جریان برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت درگذشت سید‏‎ ‎‏مصطفی خمینی.‏

‏92. دستور ساواک مرکز به ساواک قم مبنی بر مراقبت از فعالیتهای احتمالی ضد رژیم در‏‎ ‎‏قم به دنبال درگذشت سید مصطفی خمینی و همکاری با پرسنل شهربانی و‏‎ ‎‏درخواست نیروی کمکی از مرکز در صورت لزوم.‏

‏93. انتشار اعلامیه ای از سوی روحانیون مبارز ایران در پاریس مبنی بر دعوت از ایرانیان‏‎ ‎‏مقیم فرانسه برای شرکت در مجلس یادبود به مناسبت درگذشت سید مصطفی‏‎ ‎‏خمینی.‏

‏2 / 94 ـ 1 / 94. اعلامیه های طرفداران امام خمینی مبنی بر دعوت مردم برای شرکت در‏‎ ‎‏مراسم هفتمین روز درگذشت سید مصطفی خمینی در مسجد ارگ تهران.‏

‏95. تعطیلی نامحدود حوزه علمیه نجف در پی درگذشت سید مصطفی خمینی.‏

‏2 / 96ـ 1 / 96. برگزاری مراسم هفتمین روز درگذشت سید مصطفی خمینی در مسجد‏‎ ‎‏ارگ در تهران و تجلیل از مبارزات و شخصیت امام خمینی توسط سخنرانان مختلف‏‎ ‎‏و توزیع اعلامیه های مختلف در آن مجلس.‏

‏97. برگزاری مراسم مختلف عزاداری و بزرگداشت توسط هیأت علمیه قزوین.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 201

‏98. تعطیلی حوزه علمیه و بازار قم به مناسبت درگذشت سید مصطفی خمینی و پخش‏‎ ‎‏شعار و اعلامیه در حمایت از امام خمینی.‏

‏99. اعلام سکوت 2 دقیقه ای دانشجویان پلی تکنیک تهران به مناسبت درگذشت سید‏‎ ‎‏مصطفی خمینی.‏

‏100. تلگراف تسلیت علمای امامیه کراچی به حوزه علمیه قم به مناسبت درگذشت‏‎ ‎‏سید مصطفی خمینی.‏

‏101. توزیع نشریاتی به امضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا در کویت‏‎ ‎‏درخصوص انتساب درگذشت سید مصطفی خمینی به مأموران ساواک.‏

‏102. جلوگیری از مجلس ختم سید مصطفی خمینی در مسجد عشقعلی قم و تجمع‏‎ ‎‏طلاب جلوی مسجد مذکور.‏

‏103. تحلیل ساواک از اتحاد نیروهای سیاسی ملی و مذهبی در جریان برگزاری مجالس‏‎ ‎‏مختلف به مناسبت درگذشت سید مصطفی خمینی.‏

‏104. تجلیل عبدالرضا حجازی از امام خمینی در جریان مجلس یادبود برگزاری شده در‏‎ ‎‏مسجد امام حسین(ع) در تهران به مناسبت درگذشت سید مصطفی خمینی.‏

‏105. اظهارات داریوش فروهر مبنی بر قرار برگزاری مجالس مختلف ختم به مناسبت‏‎ ‎‏چهلمین روز درگذشت سید مصطفی خمینی در مساجد مختلف تهران، قم و‏‎ ‎‏رباط کریم.‏

‏2 / 106 ـ 1 / 106. برگزاری مجلس بزرگداشت چهلمین روز درگذشت سید مصطفی‏‎ ‎‏خمینی در مسجد اعظم قم، تظاهرات و شعارهای ضد رژیم شرکت کنندگان در پایان‏‎ ‎‏مراسم.‏

‏107. رأی کمیسیون امنیت اجتماعی قم درخصوص تبعید پنج نفر از روحانیون مبارز‏‎ ‎‏طرفدار امام خمینی به دلیل نقش آنها در برگزاری مراسم چهلمین درگذشت سید‏‎ ‎‏مصطفی خمینی و تظاهرات و شعارهای ضد رژیم شرکت کنندگان.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 202