بخش اول: حیات فردی، اجتماعی و علمی
فصل اول: حیات فردی و اجتماعی
گفتار سوم: ازدواج و فرزندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : راعی گلوجه، سجاد

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

گفتار سوم: ازدواج و فرزندان

‏ ‏

گفتار سوم: ازدواج و فرزندان

‏سید مصطفی در بیست و چهار سالگی با معصومه حائری، دختر آیت الله شیخ مرتضی‏‎ ‎‏حائری ازدواج کرد.‏‎[1]‎‏ امام خمینی(س) با شیخ مرتضی حائری دوست و همدرس بودند و‏‎ ‎‏با شناختی که از خانوادۀ وی داشتند با وصلت پسرشان با آن خانواده موافقت نمودند.‏‎ ‎‏والدۀ ایشان (خدیجه ثقفی) در مورد چگونگی این ازدواج می گوید: ‏

‏یک وقت شایع شد که ما با آقا مرتضی حائری وصلت کرده ایم، به طوری که‏‎ ‎‏مصطفی می گفت: وقتی آقای حائری از صحن حرم بیرون می آید، رفقا می گویند که‏‎ ‎‏پدر زنت آمد. این شایعه به گوش آقا [امام خمینی‏‎ ‎‏]رسیده بود و یک شب آقا از من‏‎ ‎‏پرسیدکه دختر آقای حائری را دیده ای؟ من هم کمی توضیح دادم. آقا گفت: چطور‏‎ ‎‏است این دروغ را راست کنیم؟ گفتم که هر طوری صلاح می دانید. فردا صبح هم آقا‏‎ ‎‏پیغام فرستاده بود و ظهر، آنها جواب داده بودند و باز آقا پیغام داده بود که همان شب‏‎ ‎‏بروند برای صحبت؛ بعد به ما خبر دادند که مردها رفته اند و ما زنها هم بعداً رفتیم و‏‎ ‎‏قرار عقد گذاشته شد.‏‎[2]‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 9

‏    وقتی موضوع خواستگاری و ازدواج با معصومه حائری را با حاج آقا مصطفی نیز در‏‎ ‎‏میان گذاشته بودند، ایشان گفته بود: «من خواب معصومه را دیده ام».‏

‏     در این زمان، معصومه، دختری شانزده ساله بود. این وصلت در سال 1335 اتفاق‏‎ ‎‏افتاد.‏

‏     اولین فرزند آنها محبوبه بود که بیماری مننژیت گرفت و فوت کرد. دومین فرزندشان‏‎ ‎‏حسین نام داشت که معمم شد و اینک در راه کسب و فراگیری علوم اسلامی است.‏‎ ‎‏سومین فرزند آنها مریم می باشد که تا دورۀ دکترا تحصیل کرده است. چهارمین‏‎ ‎‏فرزندشان نیز در جریان حمله کماندوهای رژیم پهلوی در سیزدهم آبان 1343 به خانۀ‏‎ ‎‏امام خمینی(س) برای دستگیری ایشان، پیش از تولد از بین رفت.‏‎[3]‎

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 10

  • )) باقی، عمادالدین؛ «مروری بر زندگینامۀ آیت الله شهید حاج سید مصطفی خمینی»؛ ویژه نامه روزنامه اطلاعات؛ (1 آبان 1376)، ص 2.
  • )) کمیته علمی کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی (به کوشش)؛ یادها و یادمانها از آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ج 1، ص 31.
  • )) همان؛ ص 31ـ32.