بخش اول: حیات فردی، اجتماعی و علمی
فصل اول: حیات فردی و اجتماعی
گفتار دوم: سید مصطفی از تولد تا بلوغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : راعی گلوجه، سجاد

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

گفتار دوم: سید مصطفی از تولد تا بلوغ

‏ ‏

گفتار دوم: سید مصطفی از تولد تا بلوغ

‏سید مصطفی، اولین فرزند امام خمینی(س)، در 21 آذر 1309 ه . ش. مطابق با 21 رجب‏‎ ‎‏1349 ه . ق. دیده به جهان گشود. در زمان تولد وی، خانواده امام خمینی(س) در یک‏‎ ‎‏خانۀ اجاره ای در محله الوندیه نزدیک محله عشقعلی در قم زندگی می کردند. والده‏‎ ‎‏ایشان خانم خدیجه ثقفی در مورد چگونگی انتخاب اسم برای اولین فرزندشان‏‎ ‎‏می گوید: ‏

‏من خیلی دوست داشتم که نامش مصطفی باشد و نمی دانم آقا [امام خمینی‏‎ ‎‏]چه‏‎ ‎‏دوست داشتند؛ ولی من ایشان را راضی کردم و گفتم که چون نام پدرتان مصطفی‏‎ ‎‏بوده است، بسیار مناسب است و آقا هم راضی شدند و اسمش را محمد گذاشتیم،‏‎ ‎‏لقبش را مصطفی و کنیه اش را ابوالحسن گذاشتیم، ابوالقاسم نگذاشتیم که هر سه‏‎ ‎‏مشابه حضرت رسول(ص) نشود.‏‎[1]‎

‏    امام خمینی(س) برای زنده نگهداشتن یاد و خاطرۀ پدرشان حاج سید مصطفی که به‏‎ ‎‏دست خوانین خمین کشته شده بود، برای خود نام خانوادگی مصطفوی و برای اولین‏‎ ‎‏فرزندش نام سید مصطفی را برگزیدند. ‏

‏     سید مصطفی دیرتر از حدّ معمول زبان باز کرد. به طوری که تا چهار سالگی فقط چند‏‎ ‎‏کلمه را می توانست بگوید؛ اما دیری نگذشت، او را به مکتبخانه ای در نزدیکی منزلشان‏‎ ‎‏گذاشتند و این اقدام تأثیر زیادی در حرف زدن وی بر جای گذاشت و نگرانی موجود در‏‎ ‎‏این زمینه رفع شد.‏‎[2]‎‏ او دوران کودکی را در دامان مادری با تقوا و پدری عالم و فرزانه‏‎ ‎‏پشت سر گذاشت. بهره مندی از چنین خانواده ای و رشد و پرورش در چنان محیط‏‎ ‎‏مذهبی و آکنده از معنویت، در شکل گیری شخصیت مذهبی، علمی و اسلامی سید‏‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 8

‏مصطفی و شکوفایی استعداد و نبوغ وی در زمانی که جامعه دچار بیسوادی و مسائل و‏‎ ‎‏مشکلات فرهنگی و اجتماعی عدیده ای بود، نقش شایانی داشت. شاید جرأت،‏‎ ‎‏جسارت و شجاعت وی که توسط برخی ناظران به عنوان خاطره ذکر شده، متأثر از چنین‏‎ ‎‏تربیتی بوده است. ‏

‏     امام خمینی(س) از سنین کودکی تا جوانی و حتی بعد از آن بر تحصیل، رفت و آمدها‏‎ ‎‏و دوستان سید مصطفی نظارت دقیق داشتند. امام خمینی(س) به دو موضوع نظم و‏‎ ‎‏جدیّت در سید مصطفی، بویژه در تحصیل، تأکید خاصی داشتند.‏‎[3]‎

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 9

  • )) کمیته علمی کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی؛ یادها و یادمانها از آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ج 2، ص 29.
  • )) «از چشم مادر» (مصاحبه با خدیجه ثقفی)؛ ویژه نامه همشهری؛ 1 آبان 1376، ص 8.
  • )) کمیته علمی کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی؛ یادها و یادمانها از آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ج 2، ص 375ـ377.