فهارس
فهرست مآخذ
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

آیین انقلاب اسلامى، گزیده اى از اندیشه و آراى امام خمینى «س» ؛ ج ؛ ص629

‏ردیف-- تاریخ-- عنوان-- صحیفه امام---- جلد-- صفحه‏‏ ‏

(164)‏‏----- چهل حدیث 179- 187‏

‏(165)‏‏- 6/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت و نمایندگان مجلس-- 13-- 285‏

‏(166)‏‏- 16/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع پزشکان و پرستاران قم-- 6-- 344‏

‏(167)‏‏- 6/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 184- 186‏

‏(168)‏‏- 6/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 188‏

‏(169)‏‏- 7/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان-- 8-- 327‏

‏(170)‏‏- 5/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع تکنسینهاى پزشکى اورژانس تهران-- 7-- 499- 500‏

‏(171)‏‏----- چهل حدیث 14- 16‏

‏(172)‏‏----- تفسیر سوره حمد 121- 122‏

‏(173)‏‏- 7/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان-- 8-- 324- 325‏

‏(174)‏‏- 13/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران آباده-- 8-- 413- 415‏

‏(175)‏‏- 7/ 12/ 59-- سخنرانى در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر-- 14-- 153‏

‏(176)‏‏- 2/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان در صدا و سیما-- 11-- 382- 383‏

‏(177)‏‏- 11/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم تبریز-- 14-- 390- 391--‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 1

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 630‏

 ‎‏(178)‏‏----- تفسیر سوره حمد 124‏

‏(179)‏‏- 5/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتى اصفهان-- 8-- 300- 301‏

‏(180)‏‏----- چهل حدیث 207- 209‏

‏(181)‏‏- 10/ 12/ 59-- سخنرانى در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهرى-- 14-- 168- 170‏

‏(182)‏‏- 27/ 9/ 59-- سخنرانى در جمع طلاب و دانشجویان-- 13-- 417- 421‏

‏(183)‏‏- 4/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت-- 14-- 357- 361‏

‏(184)‏‏- 18/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان-- 13-- 510- 511‏

‏(185)‏‏- 31/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان-- 7-- 414- 415‏

‏(186)‏‏- 23/ 10/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان-- 15-- 491‏

‏(187)‏‏- 23/ 10/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان-- 15-- 492- 493‏

‏(188)‏‏----- چهل حدیث 239- 240‏

‏(189)‏‏- 7/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم-- 13-- 454- 455‏

‏(190)‏‏----- چهل حدیث 25- 26‏

‏(191)‏‏----- نقطه عطف 24- 25‏

‏(192)‏‏----- چهل حدیث 6- 7‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 2

‏(193)‏‏- 22/ 9/ 59-- سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش-- 13-- 397- 398‏

‏(194)‏‏- 10/ 6/ 64-- سخنرانى در جمع مسئولان روزنامه‏‏ ‏‏ها‏‏-- 19-- 361‏

‏(195)‏‏----- تفسیر سوره حمد 150- 151‏

‏(196)‏‏----- تفسیر سوره حمد 174‏

‏(197)‏‏- 11/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم تبریز-- 14-- 388‏

‏(198)‏‏- 22/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم پاریس-- 4-- 9‏

‏(199)‏‏- 15/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع درجه‏‏ ‏‏داران‏‏ ‏‏نیروى‏‏ ‏‏دریایى‏‏-- 12-- 508- 509‏

‏(200)‏‏- 14/ 1/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان حزب جمهورى اسلامى-- 16-- 162- 163‏

‏(201)‏‏- 10/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع معلمان تعلیمات دینى-- 14-- 35- 36‏

‏(202)‏‏- 27/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع معلمان کشور-- 9-- 291--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 631‏

 ‎‏(203)‏‏- 24/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع گروهى از بانوان تهران و ...-- 7-- 283- 284‏

‏(204)‏‏- 26/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى بهدارى و بهزیستى-- 9-- 136‏

‏(205)‏‏- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 15-- 245- 246‏

‏(206)‏‏- 8/ 2/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه‏‏ ‏‏پاسداران‏‏-- 16-- 227‏

‏(207)‏‏- 29/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 399- 400‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 3

‏(208)‏‏- 5/ 6/ 59-- سخنرانى در جمع کارکنان «مؤسسه» اطلاعات-- 13-- 156- 157‏

‏(209)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 434- 436‏

‏(210)‏‏- 28/ 4/ 58-- بیانات در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما-- 9-- 153- 154‏

‏(211)‏‏- 29/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 537‏

‏(212)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 159- 160‏

‏(213)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان شاغل در مؤسسه «کیهان»-- 7-- 535‏

‏(214)‏‏- 16/ 4/ 58-- سخنرانى درجمع مسئولان وکارکنان مجله «خواندنیها»-- 8-- 497‏

‏(215)‏‏- 1/ 7/ 61-- پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلى 61- 62-- 17-- 3‏

‏(216)‏‏- 12/ 6/ 62-- پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج-- 18-- 90‏

‏(217)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 430‏

‏(218)‏‏- 12/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه اردبیل-- 12-- 7- 8‏

‏(219)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 434‏

‏(220)‏‏- 1/ 2/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامى دانشگاهها-- 12-- 248- 252‏

‏(221)‏‏- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 15-- 243- 245‏

‏(222)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 98- 99‏

‏(223)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 325‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 4

‏(224)‏‏- 2/ 7/ 54-- پیام به اتحادیه انجمنهاى اسلامى دانشجویان امریکا و کانادا-- 3-- 114‏

‏(225)‏‏- 1/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت سال نو-- 12-- 202--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اند‏‏یشه و آراى امام خمینى «س»، ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 632‏

‎ ‎‏(226)‏‏- 1/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت سال نو-- 12-- 207- 208‏

‏(227)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 148‏

‏(228)‏‏- 23/ 2/ 63-- سخنرانى در جمع شرکت‏‏ ‏‏کنندگان‏‏ ‏‏کنگره‏‏ ‏‏جهانى‏‏ ‏‏ائمه‏‏ ‏‏جمعه‏‏-- 18-- 424- 427‏

‏(229)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 335- 343‏

‏(230)‏‏- 4/ 3/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى شوراى مرکزى ائمه جمعه-- 17-- 452- 453‏

‏(231)‏‏- 7/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان-- 8-- 328- 329‏

‏(232)‏‏- 24/ 11/ 56-- پیام به انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا-- 3-- 325- 326‏

‏(233)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 420‏

‏(234)‏‏- 31/ 3/ 61-- سخنرانى در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم-- 16-- 349- 351‏

‏(235)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با کرککروفت-- 5-- 295- 296‏

‏(236)‏‏----- ولایت فقیه 28‏

‏(237)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 276‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 5

‏(238)‏‏- 4/ 10/ 58-- بیانات امام خمینى در دیدار با چند کشیش امریکایى و الجزایرى-- 11-- 406- 407‏

‏(239)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 274- 275‏

‏(240)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 424- 426‏

‏(241)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 289‏

‏(242)‏‏- 17/ 2/ 68-- پیام به شوراى مدیریت حوزه علمیه قم-- 21-- 380- 381‏

‏(243)‏‏- 28/ 6/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالى-- 16-- 500- 501‏

‏(244)‏‏- 22/ 11/ 60-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب-- 16-- 45- 47‏

‏(245)‏‏- 29/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 400- 401--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 633‏

 ‎‏(246)‏‏- 22/ 11/ 61-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام-- 17-- 325- 326‏

‏(247)‏‏- 30/ 6/ 67-- پیام به هنرمندان و خانواده شهدا-- 21-- 145- 146‏

‏(248)‏‏- 17/ 8/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد-- 18-- 217‏

‏(249)‏‏- 17/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 414‏

‏(250)‏‏- 10/ 8/ 57-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود-- 4-- 247‏

‏(251)‏‏- 23/ 2/ 59-- سخنرانى در حضور مدیرعامل صدا و سیما-- 12-- 291- 292‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 6

‏(252)‏‏- 30/ 9/ 66-- پاسخ استفتاء مسئولان صدا و سیما-- 20-- 445- 446‏

‏(253)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 410- 411‏

‏(254)‏‏- 26/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع خانواده‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏شهدا‏‏-- 10-- 1‏

‏(255)‏‏- 26/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان لنگرود-- 10-- 20‏

‏(256)‏‏- 10/ 1/ 59-- سخنرانى در جمع جامعه قضات-- 12-- 215‏

‏(257)‏‏- 1/ 11/ 59-- پیام 11 ماده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏به‏‏ ‏‏نیروهاى‏‏ ‏‏مسلح‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏ملت‏‏ ‏‏ایران‏‏-- 13-- 544‏

‏(258)‏‏- 19/ 11/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان و اعضاى قوه مقننه و مجریه-- 16-- 19- 25‏

‏(259)‏‏- 22/ 7/ 60-- بیانات در جمع اعضاى شرکت‏‏ ‏‏کننده‏‏ ‏‏در‏‏ ‏‏کنفرانس‏‏ ‏‏بین‏‏ ‏‏المجالس‏‏-- 15-- 307‏

‏(260)‏‏- 26/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع عشایر لرستان-- 7-- 327‏

‏(261)‏‏- 4/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأتى از لیبى-- 7-- 117‏

‏(262)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 86- 87‏

‏(263)‏‏- 3/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع پرسنل سپاه و دادگسترى-- 7-- 475‏

‏(264)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 99- 100‏

‏(265)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 341‏

‏(266)‏‏----- ولایت فقیه 27- 28‏

‏(267)‏‏---- ولایت فقیه 45‏

‏(268)‏‏- 19/ 11/ 58-- سخنرانى در جمع میهمانان خارجى-- 12-- 143‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 7

‏(269)‏‏- 11/ 2/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران-- 16-- 232- 237--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 634‏

(270)‏‏- 11/ 2/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران-- 16-- 237- 239‏

‏(271)‏‏- 10/ 2/ 60-- سخنرانى در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم-- 14-- 328- 330‏

‏(272)‏‏- 10/ 2/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت روز جهانى کارگر-- 12-- 264- 265‏

‏(273)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با کرککروفت-- 5-- 294‏

‏(274)‏‏- 20/ 9/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 216- 217‏

‏(275)‏‏- 16/ 9/ 57-- مصاحبه با نشریه لبنانى «امل»-- 5-- 188- 189‏

‏(276)‏‏- 18/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 427- 428‏

‏(277)‏‏- 13/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع بانوان قم-- 6-- 299- 302‏

‏(278)‏‏- 25/ 1/ 61-- پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن-- 16-- 192- 195‏

‏(279)‏‏- 11/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد-- 8-- 44- 45‏

‏(280)‏‏- 11/ 12/ 64-- سخنرانى در جمع بانوان جامعةالزهراء-- 20-- 9‏

‏(281)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 397- 398‏

‏(282)‏‏- 27/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع معلمان کشور-- 9-- 292- 294‏

‏(283)‏‏- 18/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى کنگره آزادى قدس-- 13-- 88‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 8

‏(284)‏‏- 29/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان صدا و سیما-- 10-- 291- 292‏

‏(285)‏‏- 17/ 8/ 58-- مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربى-- 11-- 2- 3‏

‏(286)‏‏- 28/ 9/ 58-- مصاحبه امام خمینى با حسنین هیکل-- 11-- 328- 330‏

‏(287)‏‏- 5/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع نمایندگان مردم بلوچستان-- 10-- 136- 137‏

‏(288)‏‏- 26/ 6/ 58-- پیام به خواهران و برادران کرد-- 11-- 55- 56‏

‏(289)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با روزنامه هلندى «دى‏‏ ‏‏ولت‏‏ ‏‏کرانت»‏‏-- 4-- 363- 364‏

‏(290)‏‏- 13/ 1/ 58-- سخنرانى در جمع اسقف هیلارین کاپوچى و همراهان-- 6-- 468‏

‏(291)‏‏-- 7/ 12/ 57-- بیانات در جمع نمایندگان خلیفه‏‏ ‏‏گرى‏‏ ‏‏ارامنه‏‏-- 6-- 258‏

‏(292)‏‏- 24/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى جامعه کلیمیان ایران-- 7-- 289- 290‏

‏(293)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 421‏

‏(294)‏‏- 16/ 7/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلى-- 3-- 485- 486--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 635‏

‎ ‎‏(295)‏‏- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 15-- 243‏

‏(296)‏‏- 12/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام-- 13-- 312- 313‏

‏(297)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 324‏

‏(298)‏‏- 20/ 10/ 67-- پیام به کارکنان صنعت نفت-- 21-- 233‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 9

‏(299)‏‏- 23/ 7/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان آموزش و پرورش-- 15-- 309- 310‏

‏(300)‏‏- 12/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه اردبیل-- 12-- 4- 8‏

‏(301)‏‏- 21/ 9/ 58-- سخنرانى در جمع پیشه‏‏ ‏‏وران‏‏ ‏‏اصفهان‏‏-- 11-- 222- 223‏

‏(302)‏‏- 17/ 12/ 60-- سخنرانى در جمع کارکنان صدا و سیما-- 16-- 83- 84‏

‏(303)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 416- 417‏

‏(304)‏‏- 7/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان مدرسه عالى مفیدى-- 10-- 391‏

‏(305)‏‏- 11/ 11/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى محلى توزیع کالا در تهران-- 18-- 312- 313‏

‏(306)‏‏- 15/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه-- 8-- 491‏

‏(307)‏‏- 25/ 10/ 57-- مصاحبه با مجله محلى «ل، اکو»-- 5-- 468‏

‏(308)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 435- 436‏

‏(309)‏‏- 4/ 2/ 57-- مصاحبه با لوسین ژرژ-- 3-- 371‏

‏(310)‏‏- 5/ 9/ 58-- مصاحبه با خبرنگار ژاپنى-- 11-- 130- 131‏

‏(311)‏‏- 9/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع پرسنل نیروى هوایى-- 11-- 494- 495‏

‏(312)‏‏- 8/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان معلم و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 10-- 184- 185‏

‏(313)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با روزنامه انگلیسى «فاینشنال تایمز»-- 4-- 367‏

‏(314)‏‏-- 12/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت بحرینى و روحانیون کردستان-- 8-- 371- 372‏

‏(315)‏‏- 6/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع پرسنل شهربانى کاشان-- 7-- 511- 512‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 10

‏(316)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع روحانیون، پاسداران و اهالى کرج-- 8-- 4- 6‏

‏(317)‏‏- 2/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران-- 10-- 109- 110‏

‏(318)‏‏- 20/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن خیریه بانوان اصفهان-- 10-- 268--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 636‏

‎ ‎‏(319)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با مجله آلمانى اشپیگل-- 3594‏

‏(320)‏‏- 6/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات-- 7-- 522‏

‏(321)‏‏- 23/ 11/ 58-- پیام به ملت ایران-- 12-- 149‏

‏(322)‏‏- 8/ 9/ 57-- مصاحبه با روزنامه‏‏ ‏‏نگاران‏‏-- 5-- 142- 143‏

‏(323)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 421- 422‏

‏(324)‏‏- 14/ 10/ 58-- پیام به ملت ایران-- 12-- 12‏

‏(325)‏‏- 11/ 1/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 11‏

‏(326)‏‏- 13/ 10/ 62-- سخنرانى در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى-- 18-- 284‏

‏(327)‏‏- 22/ 11/ 62-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزى انقلاب-- 18-- 336- 338‏

‏(328)‏‏- 11/ 9/ 61-- سخنرانى در جمع ائمه جمعه استان همدان و ...-- 17-- 120‏

‏(329)‏‏- 22/ 12/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 12-- 182- 184‏

‏(330)‏‏- 4/ 8/ 62-- سخنرانى در جمع ائمه جمعه مراکز استانها-- 18-- 196- 197‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 11

‏(331)‏‏- 10/ 10/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 321‏

‏(332)‏‏- 23/ 11/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 12-- 151- 152‏

‏(333)‏‏- 26/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع فرمانداران-- 9-- 121- 122‏

‏(334)‏‏- 10/ 4/ 66-- نامه به تعدادى از نمایندگان مجلس-- 20-- 294- 295‏

‏(335)‏‏- 22/ 12/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 12-- 181- 182‏

‏(336)‏‏- 22/ 2/ 63-- پیام به نمایندگان نخستین دوره مجلس شوراى اسلامى-- 18-- 420‏

‏(337)‏‏-- 16/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان-- 10-- 525‏

‏(338)‏‏- 21/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان کشورهاى اسلامى-- 13-- 95‏

‏(339)‏‏- 1/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام جمهورى اسلامى-- 17-- 376‏

‏(340)‏‏- 4/ 3/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس-- 12-- 345‏

‏(341)‏‏- 6/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى-- 14-- 370‏

‏(342)‏‏- 7/ 3/ 67-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره-- 21-- 50- 52--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 637‏

‎ ‎‏(343)‏‏- 22/ 11/ 61-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام-- 17-- 320- 321‏

‏(344)‏‏- 4/ 11/ 61-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شورا-- 17-- 245‏

‏(345)‏‏- 30/ 4/ 59-- بیانات در جمع اعضاى شوراى نگهبان-- 13-- 53‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 12

‏(346)‏‏- 25/ 2/ 63-- پیام به ملت ایران-- 18-- 431- 432‏

‏(347)‏‏- 11/ 6/ 63-- سخنرانى در جمع فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان-- 19-- 43- 44‏

‏(348)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 423- 424‏

‏(349)‏‏- 2/ 10/ 63-- بیانات در جمع اعضاى شوراى عالى قضایى-- 19-- 121‏

‏(350)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 155- 156‏

‏(351)‏‏- 6/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 180- 181‏

‏(352)‏‏- 14/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 325- 328‏

‏(353)‏‏- 12/ 12/ 66-- سخنرانى در جمع خانواده‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏شهدا‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏ایثارگران‏‏-- 20-- 494‏

‏(354)‏‏- 8/ 6/ 65-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت به مناسبت «هفته دولت»-- 20-- 124- 125‏

‏(355)‏‏- 7/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم-- 13-- 459- 460‏

‏(356)‏‏- 1/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام جمهورى اسلامى-- 17-- 376- 378‏

‏(357)‏‏- 8/ 2/ 65-- پیام به خانواده شهیدان و ایثارگران و تجلیل از آنها-- 20-- 38- 39‏

‏(358)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 157- 158‏

‏(359)‏‏- 6/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع خانواده شهدا و پاسداران-- 12-- 477- 479‏

‏(360)‏‏-- 19/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «لوتاکونتینوا»-- 5-- 408‏

‏(361)‏‏- 2/ 6/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت مسلمان ایران-- 9-- 339‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 13

‏(362)‏‏- 27/ 2/ 67-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام اسلامى در روز عید سعید فطر-- 21-- 46- 47‏

‏(363)‏‏- 10/ 8/ 67-- نامه به آقاى محمدعلى انصارى-- 21-- 176- 180‏

‏(364)‏‏- 12/ 7/ 60-- بیانات در جمع نمایندگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى-- 15-- 271- 272‏

‏(365)‏‏- 18/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع انجمنهاى اسلامى وزارت بهدارى-- 14-- 412--‏

‏(366)‏‏- 24/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع فرماندهان نظامى-- 14-- 444‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 638‏

‎ ‎‏(367)‏‏- 7/ 2/ 60-- سخنرانى در جمع گروهى از معلمان مازندران-- 14-- 322- 323‏

‏(368)‏‏- 11/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع نمایندگان انجمنهاى اسلامى دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 14-- 244- 245‏

‏(369)‏‏- 31/ 3/ 61-- سخنرانى در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم-- 16-- 348- 349‏

‏(370)‏‏- 6/ 9/ 61-- سخنرانى در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت-- 17-- 112‏

‏(371)‏‏- 30/ 6/ 54-- پیام به اتحادیه انجمنهاى اسلامى دانشجویان اروپا-- 3-- 111‏

‏(372)‏‏- 7/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت-- 18-- 80‏

‏(373)‏‏- 15/ 5/ 59-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران در روز قدس-- 13-- 78‏

‏(374)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 98‏

‏(375)‏‏- 25/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 455- 456‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 14

‏(376)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 285- 286‏

‏(377)‏‏- 8/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 9-- 371- 372‏

‏(378)‏‏- 8/ 9/ 57-- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربى»-- 5-- 139‏

‏(379)‏‏- 24/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع اساتید و کارکنان وزارت کشور-- 9-- 97- 98‏

‏(380)‏‏- 30/ 5/ 62-- بیانات امام خمینى در جمع گروهى از اطلاعات سپاه پاسداران-- 17 445- 446‏

‏(381)‏‏-- 7/ 3/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام-- 17-- 460- 461‏

‏(382)‏‏- 23/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه تهران-- 8-- 143- 145‏

‏(383)‏‏- 31/ 6/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلى-- 18-- 147‏

‏(384)‏‏- 4/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 162‏

‏(385)‏‏- 1/ 1/ 67-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 21-- 3‏

‏(386)‏‏- 22/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و وابستگان نظامى کشورهاى خارجى-- 14-- 81‏

‏(387)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «جمعه، شنبه، یکشنبه»-- 5-- 301--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 639‏

‎ ‎‏(388)‏‏- 28/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 29- 30‏

‏(389)‏‏- 12/ 5/ 59-- بیانات خطاب به اسقف کاپوچى-- 13-- 69‏

‏(390)‏‏- 10/ 4/ 63-- سخنرانى در جمع مسئولین نظام جمهورى اسلامى-- 18-- 499‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 15

‏(391)‏‏- 10/ 9/ 57-- مصاحبه با تلویزیون «پى، بى، اس»-- 5-- 148‏

‏(392)‏‏- 4/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت فاطمیون تهران-- 10-- 122- 123‏

‏(393)‏‏- 27/ 5/ 60-- سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ...-- 15-- 117- 118‏

‏(394)‏‏- 10/ 4/ 63-- سخنرانى در جمع مسئولین نظام جمهورى اسلامى-- 18-- 500‏

‏(395)‏‏- 27/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 21‏

‏(396)‏‏- 20/ 2/ 62-- سخنرانى در جمع معاون وزارت امور خارجه و وزیر فرهنگ نیکاراگوئه-- 17-- 429‏

‏(397)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 148‏

‏(398)‏‏- 7/ 7/ 58-- پیام به مسلمانان ایران و جهان-- 10-- 159‏

‏(399)‏‏- 12/ 6/ 62-- پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج-- 18-- 91‏

‏(400)‏‏- 24/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع هیأتى از مقامات سوریه-- 9-- 274- 275‏

‏(401)‏‏- 23/ 8/ 44-- سخنرانى در جمع علماى نجف-- 2-- 32- 35‏

‏(402)‏‏- 15/ 3/ 43-- اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد-- 1-- 336- 337‏

‏(403)‏‏-- 25/ 5/ 64-- پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان-- 19-- 336‏

‏(404)‏‏- 24/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت فلسطینى-- 9-- 546- 547‏

‏(405)‏‏- 27/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 136‏

‏(406)‏‏- 27/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 133- 134‏

‏(407)‏‏- 30/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع فرهنگیان نوسود و فرماندهان سپاه پاوه-- 13-- 54‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 16

‏(408)‏‏- 4/ 6/ 59-- سخنرانى در جمع گروهى از روحانیون کردستان-- 13-- 152- 153‏

‏(409)‏‏- 19/ 7/ 51-- پیام به عموم مسلمین و دولتهاى اسلامى و عربى-- 2-- 461- 462‏

‏(410)‏‏- 8/ 9/ 57-- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربى»-- 5-- 139--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 640‏

 ‎‏(411)‏‏- 28/ 11/ 57-- گفتگو با یاسر عرفات-- 6-- 179‏

‏(412)‏‏- 7/ 7/ 58-- پیام به مسلمانان ایران و جهان-- 10-- 159- 160‏

‏(413)‏‏- 15/ 5/ 59-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران در روز قدس-- 13-- 80- 81‏

‏(414)‏‏- 17/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان شهردارى اهواز-- 11-- 14‏

‏(415)‏‏- 22/ 3/ 58-- بیانات خطاب به سفیر شوروى در ایران-- 8-- 113‏

‏(416)‏‏- 22/ 11/ 61-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام-- 17-- 323‏

‏(417)‏‏- 20/ 10/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت-- 15-- 474‏

‏(418)‏‏- 23/ 11/ 58-- پیام تشکر به آقاى لئونیدبرژنف-- 12-- 153‏

‏(419)‏‏- 8/ 9/ 58-- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا-- 11-- 153‏

‏(420)‏‏- 5/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع هیأتى از اتحاد جماهیر شوروى-- 6-- 220‏

‏(421)‏‏- 18/ 11/ 62-- سخنرانى در جمع سفرا و کارداران کشورهاى خارجى-- 18-- 323‏

‏(422)‏‏- 22/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و وابستگان نظامى کشورهاى خارجى-- 14-- 83‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 17

‏(423)‏‏- 18/ 8/ 57-- مصاحبه با خبرنگاران-- 4-- 411‏

‏(424)‏‏- 15/ 8/ 57-- مصاحبه با تلویزیون «سى- بى- اس» امریکا-- 4-- 332‏

‏(425)‏‏- 2/ 9/ 57-- مصاحبه با روزنامه «السفیر»-- 5-- 80‏

‏(426)‏‏-- 18/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»-- 5-- 386‏

‏(427)‏‏----- توضیح المسائل مسأله 2832‏

‏(428)‏‏- 19/ 8/ 57-- مصاحبه با مجله امریکایى «نیوزورلد ریپورت»-- 4-- 433- 434‏

‏(429)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 325‏

‏(430)‏‏- 5/ 9/ 58-- مصاحبه با خبرنگار ژاپنى-- 11-- 129‏

‏(431)‏‏- 4/ 2/ 62-- سخنرانى در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشى-- 17-- 411‏

‏(432)‏‏- 7/ 3/ 59-- سخنرانى در جمع پاسداران و نظامیان-- 12-- 365- 366‏

‏(433)‏‏- 15/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى ستاد انقلاب فرهنگى-- 18-- 109- 110‏

‏(434)‏‏- 22/ 11/ 58-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 12-- 148--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 641‏

‎ ‎‏(435)‏‏- 2/ 1/ 68-- پیام به مهاجرین جنگ تحمیلى-- 21-- 327‏

‏(436)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 332‏

‏(437)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 81- 82‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 18

‏(438)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 318- 319‏

‏(439)‏‏- 1/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت سال نو-- 12-- 202- 203‏

‏(440)‏‏- 28/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع سفراى کشورهاى اسلامى-- 13-- 281‏

‏(441)‏‏- 9/ 12/ 62-- سخنرانى در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما-- 18-- 364‏

‏(442)‏‏- 14/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و کارداران ایران-- 13-- 488‏

‏(443)‏‏- 18/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى کنگره آزادى قدس-- 13-- 90- 91‏

‏(444)‏‏- 21/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان کشورهاى اسلامى-- 13-- 95- 96‏

‏(445)‏‏- 11/ 8/ 64-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت امور خارجه-- 19-- 414‏

‏(446)‏‏- 22/ 7/ 60-- بیانات در جمع اعضاى شرکت‏‏ ‏‏کننده‏‏ ‏‏در‏‏ ‏‏کنفرانس‏‏ ‏‏بین‏‏ ‏‏المجالس‏‏-- 15-- 307‏

‏(447)‏‏- 14/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و کارداران ایران-- 13-- 485- 486‏

‏(448)‏‏- 27/ 10/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت امور خارجه-- 18-- 299‏

‏(449)‏‏- 4/ 6/ 63-- پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانه عید قربان-- 19-- 26- 27‏

‏(450)‏‏-- 4/ 8/ 62-- سخنرانى در جمع ائمه جمعه مراکز استانها-- 18-- 196‏

‏(451)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 84- 85‏

‏(452)‏‏- 15/ 3/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد-- 17-- 480- 481‏

‏(453)‏‏- 16/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى شورایعالى تبلیغات اسلامى-- 14-- 56‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 19

‏(454)‏‏- 18/ 5/ 63-- سخنرانى در جمع مقامات کشورى و لشکرى-- 19-- 8- 9‏

‏(455)‏‏- 4/ 2/ 62-- سخنرانى در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشى-- 17-- 415‏

‏(456)‏‏- 4/ 3/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس-- 12-- 350‏

‏(457)‏‏- 20/ 5/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت امور خارجه-- 18-- 48‏

‏(458)‏‏- 24/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان-- 11-- 50‏

‏(459)‏‏- 21/ 11/ 61-- پیام به رزمندگان و ملت ایران-- 17-- 306--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 642‏

‏(460)‏‏- 28/ 3/ 62-- پیام به ملت ایران و عراق-- 17-- 500‏

‏(461)‏‏- 13/ 8/ 61-- سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى روستاها-- 17-- 79- 81‏

‏(462)‏‏- 23/ 2/ 63-- سخنرانى در جمع شرکت‏‏ ‏‏کنندگان‏‏ ‏‏کنگره‏‏ ‏‏جهانى‏‏ ‏‏ائمه‏‏ ‏‏جمعه‏‏-- 18-- 428- 429‏

‏(463)‏‏- 18/ 11/ 62-- سخنرانى در جمع سفرا و کارداران کشورهاى خارجى-- 18-- 321‏

‏(464)‏‏- 1/ 11/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 511--‏

‏(465)‏‏- 22/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و وابستگان نظامى کشورهاى خارجى-- 14-- 82‏

‏(466)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 284‏

‏(467)‏‏- 3/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 152‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 20

‏(468)‏‏- 29/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق-- 18-- 135- 136‏

‏(469)‏‏- 28/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 61‏

‏(470)‏‏- 26/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اهالى اردبیل و دشت مغان-- 13-- 126‏

‏(471)‏‏-- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 158‏

‏(472)‏‏- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 155‏

‏(473)‏‏- 3/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 151‏

‏(474)‏‏- 28/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 53‏

‏(475)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت قائمیه تهران-- 8-- 10‏

‏(476)‏‏- 3/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 152‏

‏(477)‏‏- 14/ 11/ 63-- سخنرانى در جمع اعضاى مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور-- 19-- 140- 141‏

‏(478)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 397‏

‏(479)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 448‏

‏(480)‏‏- 21/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع عشایر مَمَسنى و دانشجویان یزد-- 7-- 244- 245--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 643‏

‏‏‎ ‎‏(481)‏‏- 20/ 2/ 57-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 7-- 240‏

‏(482)‏‏- 29/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 535‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 21

‏(483)‏‏- 18/ 12/ 57-- سخنرانى براى اقشار مختلف مردم در قم-- 6-- 360- 361‏

‏(484)‏‏- 22/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 285‏

‏(485)‏‏- 2/ 9/ 67-- پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور در هفته بسیج-- 21-- 195- 196‏

‏(486)‏‏- 27/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع معلمان کشور-- 9-- 289‏

‏(487)‏‏- 18/ 6/ 63-- سخنرانى در جمع اعضاى کمیته برگزارى هفته جنگ-- 19-- 54- 55‏

‏(488)‏‏- 31/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع پرسنل صنایع نظامى کشور-- 14-- 306‏

‏(489)‏‏- 31/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع پرسنل صنایع نظامى کشور-- 14-- 306‏

‏(490)‏‏- 31/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع پرسنل صنایع نظامى کشور-- 14-- 307- 308‏

‏(491)‏‏- 19/ 11/ 57-- سخنرانى براى جمعى از معلمان-- 6-- 105- 106‏

‏(492)‏‏- 13/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع مسئولان جهاد سازندگى-- 9-- 410‏

‏(493)‏‏- 25/ 5/ 62-- سخنرانى در جمع روحانیون کاروانهاى حج و مسئولان وزارت ارشاد-- 18-- 52- 53‏

‏(494)‏‏-- 31/ 1/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت نمایندگى عربستان سعودى-- 7-- 65‏

‏(495)‏‏- 20/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع روحانیون و ائمه جماعات-- 13-- 15‏

‏(496)‏‏- 26/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 361- 362‏

‏(497)‏‏- 28/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع سفراى کشورهاى اسلامى-- 13-- 276- 277‏

‏(498)‏‏- 16/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع مسلمانان پاکستانى-- 13-- 340- 341‏

‏(499)‏‏- 19/ 11/ 61-- سخنرانى در جمع پرسنل نیروى هوایى و کارکنان هواپیمایى-- 17-- 296- 297‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 22

‏(500)‏‏- 11/ 9/ 60-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى و پرسنل هوانیروز-- 15-- 401‏

‏(501)‏‏- 21/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع پرسنل کمیته‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏مرکزى‏‏ ‏‏انقلاب‏‏-- 17-- 402‏

‏(502)‏‏- 8/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع گروهى از مردم مرزنشین کشور-- 13-- 251‏

‏(503)‏‏- 27/ 5/ 60-- سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ...-- 15-- 117- 119--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 644‏

‏(504)‏‏- 3/ 5/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوى-- 16-- 390- 392‏

‏(505)‏‏- 17/ 6/ 61-- سخنرانى در جمع رهبران مسلمان بنگلادش-- 16-- 490‏

‏(506)‏‏- 21/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع پرسنل کمیته‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏مرکزى‏‏ ‏‏انقلاب‏‏-- 17-- 400- 401‏

‏(507)‏‏- 12/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام-- 13-- 309- 310‏

‏(508)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 410- 411‏

‏(509)‏‏- 15/ 9/ 59-- سخنرانى در جمع استانداران سراسر کشور-- 13-- 386- 387‏

‏(510)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 397- 398‏

‏(511)‏‏- 25/ 7/ 61-- سخنرانى در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان-- 17-- 61‏

‏(512)‏‏- 4/ 11/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 15-- 516‏

‏(513)‏‏- 28/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى کمیته برگزارى مراسم سالگرد جنگ-- 18-- 131‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 23

‏(514)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 283- 284‏

‏(515)‏‏-- 11/ 7/ 61-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى ارتش-- 17-- 25‏

‏(516)‏‏- 8/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع گروهى از مردم مرزنشین کشور-- 13-- 247- 248‏

‏(517)‏‏- 8/ 3/ 61-- سخنرانى در جمع اعضاى ستاد بسیج اقتصادى-- 16-- 270‏

‏(518)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 433- 434‏

‏(519)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 416- 417‏

‏(520)‏‏- 11/ 9/ 60-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى و پرسنل هوانیروز-- 15-- 400- 401‏

‏(521)‏‏- 21/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع وزراى امور خارجه ایران و ترکیه-- 8-- 85- 86‏

‏(522)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 339- 340‏

‏(523)‏‏- 17/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان پخش رادیو-- 9-- 450- 451‏

‏(524)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 444‏

‏(525)‏‏- 13/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان اصفهان-- 10-- 481--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 645‏

‎ ‎‏(526)‏‏- 24/ 11/ 56-- پیام به انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا-- 3-- 323‏

‏(527)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 20‏

‏(528)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 42‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 24

‏(529)‏‏- 8/ 11/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 547‏

‏(530)‏‏- 4/ 2/ 57-- مصاحبه با لوسین ژرژ-- 3-- 370‏

‏(531)‏‏- 18/ 6/ 60-- سخنرانى در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- 15-- 213‏

‏(532)‏‏- 30/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان-- 7-- 388‏

‏(533)‏‏- 5/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- 8-- 293‏

‏(534)‏‏- 23/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم پاریس-- 4-- 19‏

‏(535)‏‏- 10/ 8/ 67-- پیام به مسئولان برگزارى سمینار جهاد سازندگى-- 21-- 204‏

‏(536)‏‏- 14/ 6/ 67-- پیام به ملت مسلمان و علماى پاکستان-- 21-- 120- 121‏

‏(537)‏‏------ ولایت فقیه 28‏

‏(538)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 340- 342‏

‏(539)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 412‏

‏(540)‏‏- 7/ 3/ 59-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس-- 12-- 364‏

‏(541)‏‏- 7/ 3/ 67-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره-- 21-- 50- 51‏

‏(542)‏‏- 21/ 1/ 58-- پیام به ملت ایران-- 6-- 518- 519‏

‏(543)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 445‏

‏(544)‏‏----- کشف الاسرار 313‏

‏(545)‏‏----- کشف الاسرار 255- 256‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 25

‏(546)‏‏----- ولایت فقیه 22- 23‏

‏(547)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 75‏

‏(548)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 77‏

‏(549)‏‏- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 158--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 646‏

‎ ‎‏(550)‏‏- 23/ 7/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان آموزش و پرورش-- 15-- 310‏

‏(551)‏‏- 17/ 12/ 60-- سخنرانى در جمع کارکنان صدا و سیما-- 16-- 84‏

‏(552)‏‏- 26/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع مدیران شرکت ملى نفت-- 14-- 115- 116‏

‏(553)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 433- 434‏

‏(554)‏‏- 24/ 12/ 60-- سخنرانى در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز-- 16-- 104‏

‏(555)‏‏- 3/ 9/ 67-- حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان-- 21-- 200- 201‏

‏(556)‏‏- 11/ 7/ 60-- سخنرانى در جمع اعضاى شورایعالى دفاع و فرماندهان نظامى-- 15-- 269‏

‏(557)‏‏- 5/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران سمیرم و جهاد سازندگى اصفهان-- 10-- 366‏

‏(558)‏‏-- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 158‏

‏(559)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با کرککروفت-- 5-- 294- 295‏

‏(560)‏‏- 18/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «بالتیمورسان»-- 5-- 396- 397‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 26

‏(561)‏‏- 7/ 9/ 57-- مصاحبه با روزنامه «لوژورنال»-- 5-- 136- 137‏

‏(562)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با روزنامه هلندى «دى ولت کرانت»-- 4-- 364‏

‏(563)‏‏- 4/ 6/ 63-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت-- 19-- 34- 35‏

‏(564)‏‏- 23/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران و بازاریان تهران-- 8-- 120‏

‏(565)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت قائمیه تهران-- 8-- 14‏

‏(566)‏‏- 12/ 1/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت استقرار نظام-- 17-- 391- 392‏

‏(567)‏‏- 18/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»-- 5-- 384‏‎[1]‎

آیین انقلاب اسلامى، گزیده اى از اندیشه و آراى امام خمینى «س» ؛ ج ؛ ص629

‏ردیف-- تاریخ-- عنوان-- صحیفه امام---- جلد-- صفحه‏‏ ‏

‎ ‎‏(164)‏‏----- چهل حدیث 179- 187‏

‏(165)‏‏- 6/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت و نمایندگان مجلس-- 13-- 285‏

‏(166)‏‏- 16/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع پزشکان و پرستاران قم-- 6-- 344‏

‏(167)‏‏- 6/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 184- 186‏

‏(168)‏‏- 6/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 188‏

‏(169)‏‏- 7/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان-- 8-- 327‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 27

‏(170)‏‏- 5/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع تکنسینهاى پزشکى اورژانس تهران-- 7-- 499- 500‏

‏(171)‏‏----- چهل حدیث 14- 16‏

‏(172)‏‏----- تفسیر سوره حمد 121- 122‏

‏(173)‏‏- 7/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان-- 8-- 324- 325‏

‏(174)‏‏- 13/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران آباده-- 8-- 413- 415‏

‏(175)‏‏- 7/ 12/ 59-- سخنرانى در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر-- 14-- 153‏

‏(176)‏‏- 2/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان در صدا و سیما-- 11-- 382- 383‏

‏(177)‏‏- 11/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم تبریز-- 14-- 390- 391--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 630‏

‏‏‎ ‎‏(178)‏‏----- تفسیر سوره حمد 124‏

‏(179)‏‏- 5/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتى اصفهان-- 8-- 300- 301‏

‏(180)‏‏----- چهل حدیث 207- 209‏

‏(181)‏‏- 10/ 12/ 59-- سخنرانى در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهرى-- 14-- 168- 170‏

‏(182)‏‏- 27/ 9/ 59-- سخنرانى در جمع طلاب و دانشجویان-- 13-- 417- 421‏

‏(183)‏‏- 4/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت-- 14-- 357- 361‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 28

‏(184)‏‏- 18/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان-- 13-- 510- 511‏

‏(185)‏‏- 31/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان-- 7-- 414- 415‏

‏(186)‏‏- 23/ 10/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان-- 15-- 491‏

‏(187)‏‏- 23/ 10/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان-- 15-- 492- 493‏

‏(188)‏‏----- چهل حدیث 239- 240‏

‏(189)‏‏- 7/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم-- 13-- 454- 455‏

‏(190)‏‏----- چهل حدیث 25- 26‏

‏(191)‏‏----- نقطه عطف 24- 25‏

‏(192)‏‏----- چهل حدیث 6- 7‏

‏(193)‏‏- 22/ 9/ 59-- سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش-- 13-- 397- 398‏

‏(194)‏‏- 10/ 6/ 64-- سخنرانى در جمع مسئولان روزنامه‏‏ ‏‏ها‏‏-- 19-- 361‏

‏(195)‏‏----- تفسیر سوره حمد 150- 151‏

‏(196)‏‏----- تفسیر سوره حمد 174‏

‏(197)‏‏- 11/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم تبریز-- 14-- 388‏

‏(198)‏‏- 22/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم پاریس-- 4-- 9‏

‏(199)‏‏- 15/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع درجه‏‏ ‏‏داران‏‏ ‏‏نیروى‏‏ ‏‏دریایى‏‏-- 12-- 508- 509‏

‏(200)‏‏- 14/ 1/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان حزب جمهورى اسلامى-- 16-- 162- 163‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 29

‏(201)‏‏- 10/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع معلمان تعلیمات دینى-- 14-- 35- 36‏

‏(202)‏‏- 27/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع معلمان کشور-- 9-- 291--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2، ص: 631‏

‎ ‎‏(203)‏‏- 24/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع گروهى از بانوان تهران و ...-- 7-- 283- 284‏

‏(204)‏‏- 26/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى بهدارى و بهزیستى-- 9-- 136‏

‏(205)‏‏- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 15-- 245- 246‏

‏(206)‏‏- 8/ 2/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه‏‏ ‏‏پاسداران‏‏-- 16-- 227‏

‏(207)‏‏- 29/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 399- 400‏

‏(208)‏‏- 5/ 6/ 59-- سخنرانى در جمع کارکنان «مؤسسه» اطلاعات-- 13-- 156- 157‏

‏(209)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 434- 436‏

‏(210)‏‏- 28/ 4/ 58-- بیانات در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما-- 9-- 153- 154‏

‏(211)‏‏- 29/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 537‏

‏(212)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 159- 160‏

‏(213)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان شاغل در مؤسسه «کیهان»-- 7-- 535‏

‏(214)‏‏- 16/ 4/ 58-- سخنرانى درجمع مسئولان وکارکنان مجله «خواندنیها»-- 8-- 497‏

‏(215)‏‏- 1/ 7/ 61-- پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلى 61- 62-- 17-- 3‏

‏(216)‏‏- 12/ 6/ 62-- پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج-- 18-- 90‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 30

‏(217)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 430‏

‏(218)‏‏- 12/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه اردبیل-- 12-- 7- 8‏

‏(219)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 434‏

‏(220)‏‏- 1/ 2/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامى دانشگاهها-- 12-- 248- 252‏

‏(221)‏‏- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 15-- 243- 245‏

‏(222)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 98- 99‏

‏(223)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 325‏

‏(224)‏‏- 2/ 7/ 54-- پیام به اتحادیه انجمنهاى اسلامى دانشجویان امریکا و کانادا-- 3-- 114‏

‏(225)‏‏- 1/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت سال نو-- 12-- 202--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 632‏

‏‏‎ ‎‏(226)‏‏- 1/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت سال نو-- 12-- 207- 208‏

‏(227)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 148‏

‏(228)‏‏- 23/ 2/ 63-- سخنرانى در جمع شرکت‏‏ ‏‏کنندگان‏‏ ‏‏کنگره‏‏ ‏‏جهانى‏‏ ‏‏ائمه‏‏ ‏‏جمعه‏‏-- 18-- 424- 427‏

‏(229)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 335- 343‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 31

‏(230)‏‏- 4/ 3/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى شوراى مرکزى ائمه جمعه-- 17-- 452- 453‏

‏(231)‏‏- 7/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان-- 8-- 328- 329‏

‏(232)‏‏- 24/ 11/ 56-- پیام به انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا-- 3-- 325- 326‏

‏(233)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 420‏

‏(234)‏‏- 31/ 3/ 61-- سخنرانى در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم-- 16-- 349- 351‏

‏(235)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با کرککروفت-- 5-- 295- 296‏

‏(236)‏‏----- ولایت فقیه 28‏

‏(237)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 276‏

‏(238)‏‏- 4/ 10/ 58-- بیانات امام خمینى در دیدار با چند کشیش امریکایى و الجزایرى-- 11-- 406- 407‏

‏(239)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 274- 275‏

‏(240)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 424- 426‏

‏(241)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 289‏

‏(242)‏‏- 17/ 2/ 68-- پیام به شوراى مدیریت حوزه علمیه قم-- 21-- 380- 381‏

‏(243)‏‏- 28/ 6/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالى-- 16-- 500- 501‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 32

‏(244)‏‏- 22/ 11/ 60-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب-- 16-- 45- 47‏

‏(245)‏‏- 29/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع هیأت دولت موقت-- 6-- 400- 401--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آرا‏‏ى امام خمینى «س»، ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 633‏

(246)‏‏- 22/ 11/ 61-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام-- 17-- 325- 326‏

‏(247)‏‏- 30/ 6/ 67-- پیام به هنرمندان و خانواده شهدا-- 21-- 145- 146‏

‏(248)‏‏- 17/ 8/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد-- 18-- 217‏

‏(249)‏‏- 17/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 414‏

‏(250)‏‏- 10/ 8/ 57-- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود-- 4-- 247‏

‏(251)‏‏- 23/ 2/ 59-- سخنرانى در حضور مدیرعامل صدا و سیما-- 12-- 291- 292‏

‏(252)‏‏- 30/ 9/ 66-- پاسخ استفتاء مسئولان صدا و سیما-- 20-- 445- 446‏

‏(253)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 410- 411‏

‏(254)‏‏- 26/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع خانواده‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏شهدا‏‏-- 10-- 1‏

‏(255)‏‏- 26/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان لنگرود-- 10-- 20‏

‏(256)‏‏- 10/ 1/ 59-- سخنرانى در جمع جامعه قضات-- 12-- 215‏

‏(257)‏‏- 1/ 11/ 59-- پیام 11 ماده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏به‏‏ ‏‏نیروهاى‏‏ ‏‏مسلح‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏ملت‏‏ ‏‏ایران‏‏-- 13-- 544‏

‏(258)‏‏- 19/ 11/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان و اعضاى قوه مقننه و مجریه-- 16-- 19- 25‏

‏(259)‏‏- 22/ 7/ 60-- بیانات در جمع اعضاى شرکت‏‏ ‏‏ک‏‏ننده در کنفرانس بین المجالس-- 15-- 307‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 33

‏(260)‏‏- 26/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع عشایر لرستان-- 7-- 327‏

‏(261)‏‏- 4/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأتى از لیبى-- 7-- 117‏

‏(262)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 86- 87‏

‏(263)‏‏- 3/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع پرسنل سپاه و دادگسترى-- 7-- 475‏

‏(264)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 99- 100‏

‏(265)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 341‏

‏(266)‏‏----- ولایت فقیه 27- 28‏

‏(267)‏‏---- ولایت فقیه 45‏

‏(268)‏‏- 19/ 11/ 58-- سخنرانى در جمع میهمانان خارجى-- 12-- 143‏

‏(269)‏‏- 11/ 2/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران-- 16-- 232- 237--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 634‏

‏(270)‏‏- 11/ 2/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران-- 16-- 237- 239‏

‏(271)‏‏- 10/ 2/ 60-- سخنرانى در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم-- 14-- 328- 330‏

‏(272)‏‏- 10/ 2/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت روز جهانى کارگر-- 12-- 264- 265‏

‏(273)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با کرککروفت-- 5-- 294‏

‏(274)‏‏- 20/ 9/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 216- 217‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 34

‏(275)‏‏- 16/ 9/ 57-- مصاحبه با نشریه لبنانى «امل»-- 5-- 188- 189‏

‏(276)‏‏- 18/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 427- 428‏

‏(277)‏‏- 13/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع بانوان قم-- 6-- 299- 302‏

‏(278)‏‏- 25/ 1/ 61-- پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن-- 16-- 192- 195‏

‏(279)‏‏- 11/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد-- 8-- 44- 45‏

‏(280)‏‏- 11/ 12/ 64-- سخنرانى در جمع بانوان جامعةالزهراء-- 20-- 9‏

‏(281)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 397- 398‏

‏(282)‏‏- 27/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع معلمان کشور-- 9-- 292- 294‏

‏(283)‏‏- 18/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى کنگره آزادى قدس-- 13-- 88‏

‏(284)‏‏- 29/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان صدا و سیما-- 10-- 291- 292‏

‏(285)‏‏- 17/ 8/ 58-- مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربى-- 11-- 2- 3‏

‏(286)‏‏- 28/ 9/ 58-- مصاحبه امام خمینى با حسنین هیکل-- 11-- 328- 330‏

‏(287)‏‏- 5/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع نمایندگان مردم بلوچستان-- 10-- 136- 137‏

‏(288)‏‏- 26/ 6/ 58-- پیام به خواهران و برادران کرد-- 11-- 55- 56‏

‏(289)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با روزنامه هلندى «دى‏‏ ‏‏ولت‏‏ ‏‏کرانت»‏‏-- 4-- 363- 364‏

‏(290)‏‏- 13/ 1/ 58-- سخنرانى در جمع اسقف هیلارین کاپوچى و همراهان-- 6-- 468‏

‏(291)‏‏-- 7/ 12/ 57-- بیانات در جمع نمایندگان خلیفه‏‏ ‏‏گرى‏‏ ‏‏ارامنه‏‏-- 6-- 258‏

‏(292)‏‏- 24/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى جامعه کلیمیان ایران-- 7-- 289- 290‏

‏(293)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 421‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 35

‏(294)‏‏- 16/ 7/ 57-- پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلى-- 3-- 485- 486--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 635‏

‎ ‎‏(295)‏‏- 31/ 6/ 60-- پیام به دانشجویان و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 15-- 243‏

‏(296)‏‏- 12/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام-- 13-- 312- 313‏

‏(297)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 324‏

‏(298)‏‏- 20/ 10/ 67-- پیام به کارکنان صنعت نفت-- 21-- 233‏

‏(299)‏‏- 23/ 7/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان آموزش و پرورش-- 15-- 309- 310‏

‏(300)‏‏- 12/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه اردبیل-- 12-- 4- 8‏

‏(301)‏‏- 21/ 9/ 58-- سخنرانى در جمع پیشه‏‏ ‏‏وران‏‏ ‏‏اصفهان‏‏-- 11-- 222- 223‏

‏(302)‏‏- 17/ 12/ 60-- سخنرانى در جمع کارکنان صدا و سیما-- 16-- 83- 84‏

‏(303)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 416- 417‏

‏(304)‏‏- 7/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان مدرسه عالى مفیدى-- 10-- 391‏

‏(305)‏‏- 11/ 11/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى محلى توزیع کالا در تهران-- 18-- 312- 313‏

‏(306)‏‏- 15/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه-- 8-- 491‏

‏(307)‏‏- 25/ 10/ 57-- مصاحبه با مجله محلى «ل، اکو»-- 5-- 468‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 36

‏(308)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 435- 436‏

‏(309)‏‏- 4/ 2/ 57-- مصاحبه با لوسین ژرژ-- 3-- 371‏

‏(310)‏‏- 5/ 9/ 58-- مصاحبه با خبرنگار ژاپنى-- 11-- 130- 131‏

‏(311)‏‏- 9/ 10/ 58-- سخنرانى در جمع پرسنل نیروى هوایى-- 11-- 494- 495‏

‏(312)‏‏- 8/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع بانوان معلم و دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 10-- 184- 185‏

‏(313)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با روزنامه انگلیسى «فاینشنال تایمز»-- 4-- 367‏

‏(314)‏‏-- 12/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت بحرینى و روحانیون کردستان-- 8-- 371- 372‏

‏(315)‏‏- 6/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع پرسنل شهربانى کاشان-- 7-- 511- 512‏

‏(316)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع روحانیون، پاسداران و اهالى کرج-- 8-- 4- 6‏

‏(317)‏‏- 2/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران-- 10-- 109- 110‏

‏(318)‏‏- 20/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن خیریه بانوان اصفهان-- 10-- 268--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 636‏

‎ ‎‏(319)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با مجله آلمانى اشپیگل-- 3594‏

‏(320)‏‏- 6/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات-- 7-- 522‏

‏(321)‏‏- 23/ 11/ 58-- پیام به ملت ایران-- 12-- 149‏

‏(322)‏‏- 8/ 9/ 57-- مصاحبه با روزنامه‏‏ ‏‏نگاران‏‏-- 5-- 142- 143‏

‏(323)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 421- 422‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 37

‏(324)‏‏- 14/ 10/ 58-- پیام به ملت ایران-- 12-- 12‏

‏(325)‏‏- 11/ 1/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 11‏

‏(326)‏‏- 13/ 10/ 62-- سخنرانى در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى-- 18-- 284‏

‏(327)‏‏- 22/ 11/ 62-- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزى انقلاب-- 18-- 336- 338‏

‏(328)‏‏- 11/ 9/ 61-- سخنرانى در جمع ائمه جمعه استان همدان و ...-- 17-- 120‏

‏(329)‏‏- 22/ 12/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 12-- 182- 184‏

‏(330)‏‏- 4/ 8/ 62-- سخنرانى در جمع ائمه جمعه مراکز استانها-- 18-- 196- 197‏

‏(331)‏‏- 10/ 10/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 321‏

‏(332)‏‏- 23/ 11/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 12-- 151- 152‏

‏(333)‏‏- 26/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع فرمانداران-- 9-- 121- 122‏

‏(334)‏‏- 10/ 4/ 66-- نامه به تعدادى از نمایندگان مجلس-- 20-- 294- 295‏

‏(335)‏‏- 22/ 12/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 12-- 181- 182‏

‏(336)‏‏- 22/ 2/ 63-- پیام به نمایندگان نخستین دوره مجلس شوراى اسلامى-- 18-- 420‏

‏(337)‏‏-- 16/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان-- 10-- 525‏

‏(338)‏‏- 21/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان کشورهاى اسلامى-- 13-- 95‏

‏(339)‏‏- 1/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام جمهورى اسلامى-- 17-- 376‏

‏(340)‏‏- 4/ 3/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس-- 12-- 345‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 38

‏(341)‏‏- 6/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى-- 14-- 370‏

‏(342)‏‏- 7/ 3/ 67-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره-- 21-- 50- 52--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 637‏

‏‏‎ ‎‏(343)‏‏- 22/ 11/ 61-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام-- 17-- 320- 321‏

‏(344)‏‏- 4/ 11/ 61-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شورا-- 17-- 245‏

‏(345)‏‏- 30/ 4/ 59-- بیانات در جمع اعضاى شوراى نگهبان-- 13-- 53‏

‏(346)‏‏- 25/ 2/ 63-- پیام به ملت ایران-- 18-- 431- 432‏

‏(347)‏‏- 11/ 6/ 63-- سخنرانى در جمع فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان-- 19-- 43- 44‏

‏(348)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 423- 424‏

‏(349)‏‏- 2/ 10/ 63-- بیانات در جمع اعضاى شوراى عالى قضایى-- 19-- 121‏

‏(350)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 155- 156‏

‏(351)‏‏- 6/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 180- 181‏

‏(352)‏‏- 14/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 325- 328‏

‏(353)‏‏- 12/ 12/ 66-- سخنرانى در جمع خانواده‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏شهدا‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏ایثارگران‏‏-- 20-- 494‏

‏(354)‏‏- 8/ 6/ 65-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت به مناسبت «هفته دولت»-- 20-- 124- 125‏

‏(355)‏‏- 7/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم-- 13-- 459- 460‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 39

‏(356)‏‏- 1/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام جمهورى اسلامى-- 17-- 376- 378‏

‏(357)‏‏- 8/ 2/ 65-- پیام به خانواده شهیدان و ایثارگران و تجلیل از آنها-- 20-- 38- 39‏

‏(358)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 157- 158‏

‏(359)‏‏- 6/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع خانواده شهدا و پاسداران-- 12-- 477- 479‏

‏(360)‏‏-- 19/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «لوتاکونتینوا»-- 5-- 408‏

‏(361)‏‏- 2/ 6/ 58-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت مسلمان ایران-- 9-- 339‏

‏(362)‏‏- 27/ 2/ 67-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام اسلامى در روز عید سعید فطر-- 21-- 46- 47‏

‏(363)‏‏- 10/ 8/ 67-- نامه به آقاى محمدعلى انصارى-- 21-- 176- 180‏

‏(364)‏‏- 12/ 7/ 60-- بیانات در جمع نمایندگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى-- 15-- 271- 272‏

‏(365)‏‏- 18/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع انجمنهاى اسلامى وزارت بهدارى-- 14-- 412--‏

‏(366)‏‏- 24/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع فرماندهان نظامى-- 14-- 444‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 638‏

‎ ‎‏(367)‏‏- 7/ 2/ 60-- سخنرانى در جمع گروهى از معلمان مازندران-- 14-- 322- 323‏

‏(368)‏‏- 11/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع نمایندگان انجمنهاى اسلامى دانش‏‏ ‏‏آموزان‏‏-- 14-- 244- 245‏

‏(369)‏‏- 31/ 3/ 61-- سخنرانى در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم-- 16-- 348- 349‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 40

‏(370)‏‏- 6/ 9/ 61-- سخنرانى در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت-- 17-- 112‏

‏(371)‏‏- 30/ 6/ 54-- پیام به اتحادیه انجمنهاى اسلامى دانشجویان اروپا-- 3-- 111‏

‏(372)‏‏- 7/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت-- 18-- 80‏

‏(373)‏‏- 15/ 5/ 59-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران در روز قدس-- 13-- 78‏

‏(374)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 98‏

‏(375)‏‏- 25/ 3/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 455- 456‏

‏(376)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 285- 286‏

‏(377)‏‏- 8/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 9-- 371- 372‏

‏(378)‏‏- 8/ 9/ 57-- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربى»-- 5-- 139‏

‏(379)‏‏- 24/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع اساتید و کارکنان وزارت کشور-- 9-- 97- 98‏

‏(380)‏‏- 30/ 5/ 62-- بیانات امام خمینى در جمع گروهى از اطلاعات سپاه پاسداران-- 17 445- 446‏

‏(381)‏‏-- 7/ 3/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان نظام-- 17-- 460- 461‏

‏(382)‏‏- 23/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه تهران-- 8-- 143- 145‏

‏(383)‏‏- 31/ 6/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلى-- 18-- 147‏

‏(384)‏‏- 4/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 162‏

‏(385)‏‏- 1/ 1/ 67-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران-- 21-- 3‏

‏(386)‏‏- 22/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و وابستگان نظامى کشورهاى خارجى-- 14-- 81‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 41

‏(387)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «جمعه، شنبه، یکشنبه»-- 5-- 301--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 639‏

‎ ‎‏(388)‏‏- 28/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 29- 30‏

‏(389)‏‏- 12/ 5/ 59-- بیانات خطاب به اسقف کاپوچى-- 13-- 69‏

‏(390)‏‏- 10/ 4/ 63-- سخنرانى در جمع مسئولین نظام جمهورى اسلامى-- 18-- 499‏

‏(391)‏‏- 10/ 9/ 57-- مصاحبه با تلویزیون «پى، بى، اس»-- 5-- 148‏

‏(392)‏‏- 4/ 7/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت فاطمیون تهران-- 10-- 122- 123‏

‏(393)‏‏- 27/ 5/ 60-- سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ...-- 15-- 117- 118‏

‏(394)‏‏- 10/ 4/ 63-- سخنرانى در جمع مسئولین نظام جمهورى اسلامى-- 18-- 500‏

‏(395)‏‏- 27/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 21‏

‏(396)‏‏- 20/ 2/ 62-- سخنرانى در جمع معاون وزارت امور خارجه و وزیر فرهنگ نیکاراگوئه-- 17-- 429‏

‏(397)‏‏- 22/ 11/ 63-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 19-- 148‏

‏(398)‏‏- 7/ 7/ 58-- پیام به مسلمانان ایران و جهان-- 10-- 159‏

‏(399)‏‏- 12/ 6/ 62-- پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج-- 18-- 91‏

‏(400)‏‏- 24/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع هیأتى از مقامات سوریه-- 9-- 274- 275‏

‏(401)‏‏- 23/ 8/ 44-- سخنرانى در جمع علماى نجف-- 2-- 32- 35‏

‏(402)‏‏- 15/ 3/ 43-- اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد-- 1-- 336- 337‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 42

‏(403)‏‏-- 25/ 5/ 64-- پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان-- 19-- 336‏

‏(404)‏‏- 24/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت فلسطینى-- 9-- 546- 547‏

‏(405)‏‏- 27/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 136‏

‏(406)‏‏- 27/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 133- 134‏

‏(407)‏‏- 30/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع فرهنگیان نوسود و فرماندهان سپاه پاوه-- 13-- 54‏

‏(408)‏‏- 4/ 6/ 59-- سخنرانى در جمع گروهى از روحانیون کردستان-- 13-- 152- 153‏

‏(409)‏‏- 19/ 7/ 51-- پیام به عموم مسلمین و دولتهاى اسلامى و عربى-- 2-- 461- 462‏

‏(410)‏‏- 8/ 9/ 57-- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربى»-- 5-- 139--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 640‏

‎ ‎‏(411)‏‏- 28/ 11/ 57-- گفتگو با یاسر عرفات-- 6-- 179‏

‏(412)‏‏- 7/ 7/ 58-- پیام به مسلمانان ایران و جهان-- 10-- 159- 160‏

‏(413)‏‏- 15/ 5/ 59-- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران در روز قدس-- 13-- 80- 81‏

‏(414)‏‏- 17/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان شهردارى اهواز-- 11-- 14‏

‏(415)‏‏- 22/ 3/ 58-- بیانات خطاب به سفیر شوروى در ایران-- 8-- 113‏

‏(416)‏‏- 22/ 11/ 61-- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام-- 17-- 323‏

‏(417)‏‏- 20/ 10/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت-- 15-- 474‏

‏(418)‏‏- 23/ 11/ 58-- پیام تشکر به آقاى لئونیدبرژنف-- 12-- 153‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 43

‏(419)‏‏- 8/ 9/ 58-- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا-- 11-- 153‏

‏(420)‏‏- 5/ 12/ 57-- سخنرانى در جمع هیأتى از اتحاد جماهیر شوروى-- 6-- 220‏

‏(421)‏‏- 18/ 11/ 62-- سخنرانى در جمع سفرا و کارداران کشورهاى خارجى-- 18-- 323‏

‏(422)‏‏- 22/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و وابستگان نظامى کشورهاى خارجى-- 14-- 83‏

‏(423)‏‏- 18/ 8/ 57-- مصاحبه با خبرنگاران-- 4-- 411‏

‏(424)‏‏- 15/ 8/ 57-- مصاحبه با تلویزیون «سى- بى- اس» امریکا-- 4-- 332‏

‏(425)‏‏- 2/ 9/ 57-- مصاحبه با روزنامه «السفیر»-- 5-- 80‏

‏(426)‏‏-- 18/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»-- 5-- 386‏

‏(427)‏‏----- توضیح المسائل مسأله 2832‏

‏(428)‏‏- 19/ 8/ 57-- مصاحبه با مجله امریکایى «نیوزورلد ریپورت»-- 4-- 433- 434‏

‏(429)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 325‏

‏(430)‏‏- 5/ 9/ 58-- مصاحبه با خبرنگار ژاپنى-- 11-- 129‏

‏(431)‏‏- 4/ 2/ 62-- سخنرانى در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشى-- 17-- 411‏

‏(432)‏‏- 7/ 3/ 59-- سخنرانى در جمع پاسداران و نظامیان-- 12-- 365- 366‏

‏(433)‏‏- 15/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى ستاد انقلاب فرهنگى-- 18-- 109- 110‏

‏(434)‏‏- 22/ 11/ 58-- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزى انقلاب-- 12-- 148--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 641‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 44

‎ ‎‏(435)‏‏- 2/ 1/ 68-- پیام به مهاجرین جنگ تحمیلى-- 21-- 327‏

‏(436)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 332‏

‏(437)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 81- 82‏

‏(438)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 318- 319‏

‏(439)‏‏- 1/ 1/ 59-- پیام به ملت ایران به مناسبت سال نو-- 12-- 202- 203‏

‏(440)‏‏- 28/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع سفراى کشورهاى اسلامى-- 13-- 281‏

‏(441)‏‏- 9/ 12/ 62-- سخنرانى در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما-- 18-- 364‏

‏(442)‏‏- 14/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و کارداران ایران-- 13-- 488‏

‏(443)‏‏- 18/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى کنگره آزادى قدس-- 13-- 90- 91‏

‏(444)‏‏- 21/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان کشورهاى اسلامى-- 13-- 95- 96‏

‏(445)‏‏- 11/ 8/ 64-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت امور خارجه-- 19-- 414‏

‏(446)‏‏- 22/ 7/ 60-- بیانات در جمع اعضاى شرکت‏‏ ‏‏کننده‏‏ ‏‏در‏‏ ‏‏کنفرانس‏‏ ‏‏بین‏‏ ‏‏المجالس‏‏-- 15-- 307‏

‏(447)‏‏- 14/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و کارداران ایران-- 13-- 485- 486‏

‏(448)‏‏- 27/ 10/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت امور خارجه-- 18-- 299‏

‏(449)‏‏- 4/ 6/ 63-- پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانه عید قربان-- 19-- 26- 27‏

‏(450)‏‏-- 4/ 8/ 62-- سخنرانى در جمع ائمه جمعه مراکز استانها-- 18-- 196‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 45

‏(451)‏‏- 29/ 4/ 67-- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه-- 21-- 84- 85‏

‏(452)‏‏- 15/ 3/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد-- 17-- 480- 481‏

‏(453)‏‏- 16/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع اعضاى شورایعالى تبلیغات اسلامى-- 14-- 56‏

‏(454)‏‏- 18/ 5/ 63-- سخنرانى در جمع مقامات کشورى و لشکرى-- 19-- 8- 9‏

‏(455)‏‏- 4/ 2/ 62-- سخنرانى در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشى-- 17-- 415‏

‏(456)‏‏- 4/ 3/ 59-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس-- 12-- 350‏

‏(457)‏‏- 20/ 5/ 62-- سخنرانى در جمع مسئولان وزارت امور خارجه-- 18-- 48‏

‏(458)‏‏- 24/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان-- 11-- 50‏

‏(459)‏‏- 21/ 11/ 61-- پیام به رزمندگان و ملت ایران-- 17-- 306--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 642‏

 ‎‏(460)‏‏- 28/ 3/ 62-- پیام به ملت ایران و عراق-- 17-- 500‏

‏(461)‏‏- 13/ 8/ 61-- سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى روستاها-- 17-- 79- 81‏

‏(462)‏‏- 23/ 2/ 63-- سخنرانى در جمع شرکت‏‏ ‏‏کنندگان‏‏ ‏‏کنگره‏‏ ‏‏جهانى‏‏ ‏‏ائمه‏‏ ‏‏جمعه‏‏-- 18-- 428- 429‏

‏(463)‏‏- 18/ 11/ 62-- سخنرانى در جمع سفرا و کارداران کشورهاى خارجى-- 18-- 321‏

‏(464)‏‏- 1/ 11/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 511--‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 46

‏(465)‏‏- 22/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع سفیران و وابستگان نظامى کشورهاى خارجى-- 14-- 82‏

‏(466)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 284‏

‏(467)‏‏- 3/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 152‏

‏(468)‏‏- 29/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق-- 18-- 135- 136‏

‏(469)‏‏- 28/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 61‏

‏(470)‏‏- 26/ 5/ 59-- سخنرانى در جمع اهالى اردبیل و دشت مغان-- 13-- 126‏

‏(471)‏‏-- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 158‏

‏(472)‏‏- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 155‏

‏(473)‏‏- 3/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 151‏

‏(474)‏‏- 28/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 53‏

‏(475)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت قائمیه تهران-- 8-- 10‏

‏(476)‏‏- 3/ 8/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 4-- 152‏

‏(477)‏‏- 14/ 11/ 63-- سخنرانى در جمع اعضاى مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور-- 19-- 140- 141‏

‏(478)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 397‏

‏(479)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 448‏

‏(480)‏‏- 21/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع عشایر مَمَسنى و دانشجویان یزد-- 7-- 244- 245--‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 47

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 643‏

‎ ‎‏(481)‏‏- 20/ 2/ 57-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 7-- 240‏

‏(482)‏‏- 29/ 10/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 535‏

‏(483)‏‏- 18/ 12/ 57-- سخنرانى براى اقشار مختلف مردم در قم-- 6-- 360- 361‏

‏(484)‏‏- 22/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 14-- 285‏

‏(485)‏‏- 2/ 9/ 67-- پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور در هفته بسیج-- 21-- 195- 196‏

‏(486)‏‏- 27/ 5/ 58-- سخنرانى در جمع معلمان کشور-- 9-- 289‏

‏(487)‏‏- 18/ 6/ 63-- سخنرانى در جمع اعضاى کمیته برگزارى هفته جنگ-- 19-- 54- 55‏

‏(488)‏‏- 31/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع پرسنل صنایع نظامى کشور-- 14-- 306‏

‏(489)‏‏- 31/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع پرسنل صنایع نظامى کشور-- 14-- 306‏

‏(490)‏‏- 31/ 1/ 60-- سخنرانى در جمع پرسنل صنایع نظامى کشور-- 14-- 307- 308‏

‏(491)‏‏- 19/ 11/ 57-- سخنرانى براى جمعى از معلمان-- 6-- 105- 106‏

‏(492)‏‏- 13/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع مسئولان جهاد سازندگى-- 9-- 410‏

‏(493)‏‏- 25/ 5/ 62-- سخنرانى در جمع روحانیون کاروانهاى حج و مسئولان وزارت ارشاد-- 18-- 52- 53‏

‏(494)‏‏-- 31/ 1/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت نمایندگى عربستان سعودى-- 7-- 65‏

‏(495)‏‏- 20/ 4/ 59-- سخنرانى در جمع روحانیون و ائمه جماعات-- 13-- 15‏

‏(496)‏‏- 26/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 13-- 361- 362‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 48

‏(497)‏‏- 28/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع سفراى کشورهاى اسلامى-- 13-- 276- 277‏

‏(498)‏‏- 16/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع مسلمانان پاکستانى-- 13-- 340- 341‏

‏(499)‏‏- 19/ 11/ 61-- سخنرانى در جمع پرسنل نیروى هوایى و کارکنان هواپیمایى-- 17-- 296- 297‏

‏(500)‏‏- 11/ 9/ 60-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى و پرسنل هوانیروز-- 15-- 401‏

‏(501)‏‏- 21/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع پرسنل کمیته‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏مرکزى‏‏ ‏‏انقلاب‏‏-- 17-- 402‏

‏(502)‏‏- 8/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع گروهى از مردم مرزنشین کشور-- 13-- 251‏

‏(503)‏‏- 27/ 5/ 60-- سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ...-- 15-- 117- 119--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 644‏

(504)‏‏- 3/ 5/ 61-- سخنرانى در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوى-- 16-- 390- 392‏

‏(505)‏‏- 17/ 6/ 61-- سخنرانى در جمع رهبران مسلمان بنگلادش-- 16-- 490‏

‏(506)‏‏- 21/ 1/ 62-- سخنرانى در جمع پرسنل کمیته‏‏ ‏‏هاى‏‏ ‏‏مرکزى‏‏ ‏‏انقلاب‏‏-- 17-- 400- 401‏

‏(507)‏‏- 12/ 8/ 59-- سخنرانى در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام-- 13-- 309- 310‏

‏(508)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 410- 411‏

‏(509)‏‏- 15/ 9/ 59-- سخنرانى در جمع استانداران سراسر کشور-- 13-- 386- 387‏

‏(510)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 397- 398‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 49

‏(511)‏‏- 25/ 7/ 61-- سخنرانى در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان-- 17-- 61‏

‏(512)‏‏- 4/ 11/ 60-- سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم-- 15-- 516‏

‏(513)‏‏- 28/ 6/ 62-- سخنرانى در جمع اعضاى کمیته برگزارى مراسم سالگرد جنگ-- 18-- 131‏

‏(514)‏‏- 3/ 12/ 67-- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات-- 21-- 283- 284‏

‏(515)‏‏-- 11/ 7/ 61-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى ارتش-- 17-- 25‏

‏(516)‏‏- 8/ 7/ 59-- سخنرانى در جمع گروهى از مردم مرزنشین کشور-- 13-- 247- 248‏

‏(517)‏‏- 8/ 3/ 61-- سخنرانى در جمع اعضاى ستاد بسیج اقتصادى-- 16-- 270‏

‏(518)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 433- 434‏

‏(519)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 416- 417‏

‏(520)‏‏- 11/ 9/ 60-- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى و پرسنل هوانیروز-- 15-- 400- 401‏

‏(521)‏‏- 21/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع وزراى امور خارجه ایران و ترکیه-- 8-- 85- 86‏

‏(522)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 339- 340‏

‏(523)‏‏- 17/ 6/ 58-- سخنرانى در جمع کارکنان پخش رادیو-- 9-- 450- 451‏

‏(524)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 444‏

‏(525)‏‏- 13/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع دانشجویان اصفهان-- 10-- 481--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 645‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 50

‏(526)‏‏- 24/ 11/ 56-- پیام به انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا-- 3-- 323‏

‏(527)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 20‏

‏(528)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 42‏

‏(529)‏‏- 8/ 11/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج-- 5-- 547‏

‏(530)‏‏- 4/ 2/ 57-- مصاحبه با لوسین ژرژ-- 3-- 370‏

‏(531)‏‏- 18/ 6/ 60-- سخنرانى در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون-- 15-- 213‏

‏(532)‏‏- 30/ 2/ 58-- سخنرانى در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان-- 7-- 388‏

‏(533)‏‏- 5/ 4/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان-- 8-- 293‏

‏(534)‏‏- 23/ 7/ 57-- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم پاریس-- 4-- 19‏

‏(535)‏‏- 10/ 8/ 67-- پیام به مسئولان برگزارى سمینار جهاد سازندگى-- 21-- 204‏

‏(536)‏‏- 14/ 6/ 67-- پیام به ملت مسلمان و علماى پاکستان-- 21-- 120- 121‏

‏(537)‏‏------ ولایت فقیه 28‏

‏(538)‏‏- 6/ 5/ 66-- پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت‏‏ ‏‏اللَّه‏‏ ‏‏الحرام‏‏-- 20-- 340- 342‏

‏(539)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 412‏

‏(540)‏‏- 7/ 3/ 59-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس-- 12-- 364‏

‏(541)‏‏- 7/ 3/ 67-- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره-- 21-- 50- 51‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 51

‏(542)‏‏- 21/ 1/ 58-- پیام به ملت ایران-- 6-- 518- 519‏

‏(543)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 445‏

‏(544)‏‏----- کشف الاسرار 313‏

‏(545)‏‏----- کشف الاسرار 255- 256‏

‏(546)‏‏----- ولایت فقیه 22- 23‏

‏(547)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 75‏

‏(548)‏‏----- شئون و اختیارات ولى فقیه 77‏

‏(549)‏‏- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 158--‏

‏آیین انقلاب اسلامى، گزیده‏‏ ‏‏اى‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏اندیشه‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏آراى‏‏ ‏‏امام‏‏ ‏‏خمینى‏‏ ‏‏«س»،‏‏ ‏‏ج‏‏ ‏‏2‏‏،‏‏ ‏‏ص‏‏: 646‏

‏(550)‏‏- 23/ 7/ 60-- سخنرانى در جمع مسئولان آموزش و پرورش-- 15-- 310‏

‏(551)‏‏- 17/ 12/ 60-- سخنرانى در جمع کارکنان صدا و سیما-- 16-- 84‏

‏(552)‏‏- 26/ 11/ 59-- سخنرانى در جمع مدیران شرکت ملى نفت-- 14-- 115- 116‏

‏(553)‏‏- 15/ 3/ 68-- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى-- 21-- 433- 434‏

‏(554)‏‏- 24/ 12/ 60-- سخنرانى در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز-- 16-- 104‏

‏(555)‏‏- 3/ 9/ 67-- حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان-- 21-- 200- 201‏

‏(556)‏‏- 11/ 7/ 60-- سخنرانى در جمع اعضاى شورایعالى دفاع و فرماندهان نظامى-- 15-- 269‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 52

‏(557)‏‏- 5/ 8/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران سمیرم و جهاد سازندگى اصفهان-- 10-- 366‏

‏(558)‏‏-- 11/ 7/ 67-- پیام به ملت ایران-- 21-- 158‏

‏(559)‏‏- 7/ 10/ 57-- مصاحبه با کرککروفت-- 5-- 294- 295‏

‏(560)‏‏- 18/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «بالتیمورسان»-- 5-- 396- 397‏

‏(561)‏‏- 7/ 9/ 57-- مصاحبه با روزنامه «لوژورنال»-- 5-- 136- 137‏

‏(562)‏‏- 16/ 8/ 57-- مصاحبه با روزنامه هلندى «دى ولت کرانت»-- 4-- 364‏

‏(563)‏‏- 4/ 6/ 63-- سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت-- 19-- 34- 35‏

‏(564)‏‏- 23/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع پاسداران و بازاریان تهران-- 8-- 120‏

‏(565)‏‏- 8/ 3/ 58-- سخنرانى در جمع هیأت قائمیه تهران-- 8-- 14‏

‏(566)‏‏- 12/ 1/ 62-- پیام به ملت ایران به مناسبت استقرار نظام-- 17-- 39‏

‏1- 392‏

‏(567)‏‏- 18/ 10/ 57-- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»-- 5-- 384‏‎[2]‎

 

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 53

  • خمینى، روح الله ( رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران)، آیین انقلاب اسلامى، گزیده اى از اندیشه و آراى امام خمینى «س»، 2جلد، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س) - تهران - ایران، چاپ: 1، 1387 ه.ش.
  • خمینى، روح الله ( رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران)، آیین انقلاب اسلامى، گزیده اى از اندیشه و آراى امام خمینى «س»، 2جلد، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س) - تهران - ایران، چاپ: 1، 1387 ه.ش.