بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
بازاریان محترم نوطئه گرانفروشان را خنثی کنند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بازاریان محترم نوطئه گرانفروشان را خنثی کنند

اقتصاد

بازاریان محترم نوطئه گرانفروشان را خنثی کنند

‏بازاریان محترم توطئه گرانفروشان را خنثى کنند‏

‏گرانفروشان و محتکران بى انصاف گمان نکنند که این ظلم در حال حاضر چون سایر احوال است، امروز این نحو جنایات که ممکن است به شکست جمهورى اسلامى منتهى شود، کوشش در تضعیف اسلام است. اینجانب خوف آن دارم که خداوند قهار بر شما غضب فرماید و خداى نخواسته تر و خشک با هم بسوزند و راه گریزى در کار نباشد، «اعوذُ بِالله مِنْ غَضَبِ الْحَلیم» بهتر است بازاریان محترم که استوانه فعال جمهورى اسلامى مى باشند توطئه این بى انصافها را که لکه ننگى بر دامان آنان هستند، با تدبیرات عاقلانه خنثى نمایند.‏‏ 566‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 605