بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
دلیلی ندارد که همیشه صادرکننده نفت باشیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دلیلی ندارد که همیشه صادرکننده نفت باشیم

اقتصاد

دلیلی ندارد که همیشه صادرکننده نفت باشیم

‏دلیلى ندارد که همیشه صادرکننده نفت باشیم ‏

‏[گفته اید که در جمهورى اسلامى ایران به صادرات گاز و نفت به کشورهاى غربى ادامه داده و تکنولوژى آنها را وارد خواهید کرد، تحت چه شرایطى؟]‏

‏ما نه چاههاى نفت را مى بندیم و نه درهاى مملکت را به روى خود مى بندیم و نه کشور را به بازار مصرف هرچه که غرب مى سازد و مى خواهد به ما تحمیل کند تبدیل مى کنیم. ما از نفت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 602


‏ ‏

‏استفاده خواهیم کرد، ولى دلیلى ندارد که همیشه صادرکننده آن باشیم. ما چیزى را که نداریم و به آن نیاز داریم، از خارج مى خریم، ولى چرا خود تولید کننده مایحتاج خود نباشیم؟ سیاست ما همیشه بر مبناى حفظ آزادى و استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فداى چیزى نمى کنیم.‏‏ 562‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 603