بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
چوب حراج به نفت نمی زنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

چوب حراج به نفت نمی زنیم

اقتصاد

چوب حراج به نفت نمی زنیم

‏چوب حراج به نفت نمى زنیم ‏

‏[سیاست نفتى جمهورى اسلامى چه خواهد بود؟ سطح تولید نفت در حد حاضر باقى خواهد ماند؟ قراردادهاى بسته شده از طرف رژیم قبل، سرجاى خود باقى خواهد ماند؟ موضع شما در مورد قیمت نفت چیست؟]‏

‏آنچه از هم اکنون مى توان گفت این است که، ما چاههاى نفت را نمى بندیم، ولکن چوب حراج هم بر آن نمى زنیم. ولى کسى هم نمى تواند بر ما تحمیل کند که استفاده کردن ما از نفت، فقط باید از طریق فروش آن به دیگران باشد. چرا ما نتوانیم به جاى پول نفت، خود آن را در اقتصاد کشور جا بدهیم. و اما در مورد سطح تولید و یا قیمت آن و نیز در مورد قراردادهاى بسته شده، دولت آینده که منتخب نمایندگان واقعى مردمند، باید تصمیم بگیرند.‏‏ 561‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 602