بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
عدم فروش نفت به اسرائیل و افریقای جنوبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

عدم فروش نفت به اسرائیل و افریقای جنوبی

اقتصاد

عدم فروش نفت به اسرائیل و افریقای جنوبی

‏عدم فروش نفت به اسرائیل و افریقاى جنوبى ‏

‏[از قول شما گزارش شده است که گفته اید رهبران خارجى که به حمایت خود از شاه ادامه دهند، در تحت دولتى بدون شاه، هیچ نفت از ایران دریافت نخواهند کرد. آیا منظور شما عمدتاً ایالات متحده نبوده است؟ آیا فکر مى کنید که این تهدید در بلند مدت مؤثر خواهد بود؟ آیا اگر شما اختیار انتخاب داشتید فکر مى کنید جریان نفت را به روى کشورهاى اسرائیل، آفریقاى جنوبى، ژاپن، فرانسه، امریکا و غیره مى بستید؟ یا به روى یک کشور خاص دیگر؟]‏

‏ما گفته ایم که پس از رفراندم سراسرى کشور علیه شاه در روزهاى تاسوعا و عاشورا که هر گونه مشروعیت و قانونى بودن را- حتى از نظر جهانیان- براى چندمین بار از حکومت شاه سلب کرد، به دلیل اینکه دیگر شاه و دولت او نماینده ملت نیستند، اگر هم قبلًا بوده اند- که هرگز نبوده اند- در این صورت هر دولتى از وى حمایت کند، علیه ملت ایران اقدام کرده است و ملت ایران حق دارد به چنین دولتى که حامى دشمن اوست نفت خود را نفروشد. البته گفته ایم که مادامى که سران این دولتها که از شاه حمایت مى کنند بر سرِ کارند به آنها نفت نمى دهیم، خواه امریکا باشد و یا هر کشور دیگر. و اما نسبت به اسرائیل، مسلّم است که ما به یک دولت غیرقانونى و غاصب و متجاوز به حقوق مسلمین و دشمن اسلام هیچ گونه کمکى نخواهیم کرد. حساب آفریقاى جنوبى هم معلوم است؛ رژیم نژادپرستى که به هیچ وجه به هیچ ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 601


‏ ‏

‏یک از ارزشهاى انسانى ارج نمى نهد و اصولًا رژیمى است سفاک و جنایتکار. ولى نسبت به دیگران، ما فروشنده هستیم و صادر کننده نیز خواهیم بود. البته متناسب با مصالح وضع اقتصادى و سیاسى کشور.‏‏ 560‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 602