بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خودکفایی و توسعه اقتصادی
ملت ایران عزت خود را با رفاه وابسته به اجانب عوض نمى کند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ملت ایران عزت خود را با رفاه وابسته به اجانب عوض نمى کند‏

اقتصاد

ملت ایران عزت خود را با رفاه وابسته به اجانب عوض نمى کند‏

‏ملت ایران عزت خود را با رفاه وابسته به اجانب عوض نمى کند‏

‏و من مطمئنم که ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگى در ناز و نعمت ولى وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمى کند.‏‏ 555‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 599