بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خودکفایی و توسعه اقتصادی
در درازمدت همه کار مى توانیم بکنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

در درازمدت همه کار مى توانیم بکنیم

اقتصاد

در درازمدت همه کار مى توانیم بکنیم

‏در درازمدت همه کار مى توانیم بکنیم ‏

‏مطمئن باشید که در دراز مدت شما همه کار مى توانید بکنید. و امیدوارم که مغزها را به کار بیندازند و آن خوف هایى که ایجاد کرده بودند در کشور ما، آن را هم کنار بگذارید و با شجاعت وارد بشوید و کار خودتان را انجام بدهید. همانطورى که با شجاعت ابرقدرتها را خارج کردید با شجاعت در فرهنگ خودتان کار بکنید و در کارهاى خودتان، خودتان عمل بکنید و اتکاى خودتان را هر روز به خارج کم بکنید، و یک وقتى برسد که هیچ اتکا به خارج، ما نداشته باشیم. همه چیزخودمان را خودمان تهیه کنیم، ان شاءالله.‏‏ 551‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 596