بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
منابع مالی دولت
اختیارات ولایت فقیه در امور مالى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اختیارات ولایت فقیه در امور مالى

اقتصاد

اختیارات ولایت فقیه در امور مالى

‏اختیارات ولایت فقیه در امور مالى ‏

‏در زمان غیبت، در تمام امورى که امام معصوم در آنها حق ولایت دارد، فقیه داراى ولایت است. از جمله آنهاست: خمس [چه سهم امام باشد و چه سهم سادات ]، انفال و آنچه که بدون لشکرکشى به دست مسلمانان رسیده و به «فىْ ء» موسوم است.‏‏ 548‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 595