بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
منابع مالی دولت
‏‏حاکم اسلامى و مالیاتها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حاکم اسلامى و مالیاتها‏

اقتصاد

‏‏حاکم اسلامى و مالیاتها‏

‏حاکم اسلامى و مالیاتها‏

‏خلاصه کلام آنکه، هر کس در مفاد آیه و روایات مربوط به آن اندیشه کند، در مى یابد که تمام سهام خمس متعلّق به بیت المال است و حاکم حقّ تصرف در آن را دارد، و نظر حاکم، که مبتنى بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست. از سوى دیگر، بر عهده حاکم است که از سهم سادات، زندگى سه گروه یادشده را، بر حسب تشخیص خود، تأمین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکات نیز در هر زمان به عهده حاکم اسلامى آن زمان است و او، بنا بر مصالحى که تشخیص مى دهد، آن را در مصارف ویژه آن خرج مى کند.‏

‏ظاهر آیات و روایات نشان دهنده آن است که انفال نیز ملک شخصى حضرت رسول و امامان بزرگوار- علیهم السلام- نیست، بلکه آنان در این اموال عمومى، مالکیت به نحو تصرّف دارند.‏‏ 547‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 595