بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
منابع مالی دولت
مالیاتهاى مقرر در اسلام براى تشکیل حکومت است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مالیاتهاى مقرر در اسلام براى تشکیل حکومت است

اقتصاد

مالیاتهاى مقرر در اسلام براى تشکیل حکومت است

‏مالیاتهاى مقرر در اسلام براى تشکیل حکومت است ‏

‏مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است.‏

‏مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى ریزد، و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه اى [خمس ] گرفته مى شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد، تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى کند، همه را شامل مى شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند، تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است، درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مى شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه ‏‎[1]‎‏ و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 593


‏ ‏

‏شود.‏

‏سادات کى به چنین بودجه اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه اى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مى برند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید؟ یا براى این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چه کارش کنند؟! در صورتى که مى دانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام اینطور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر براى صدقات و تبرّعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش مى کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 594


‏ ‏

‏آنان کمک مى کند.‏‏ 546‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 595

  • ( 1). اشاره است به آیه 41 سوره انفال:« واعلموا انّما غنمتم من شى ء فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى والیتامى و المساکین و ابن السبیل»؛[ اى مؤمنان ] بدانید که از هر چه غنیمت بردید پس خمس آن براى خدا و رسول و نزدیکان رسول و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است. و روایات دلیل بر این مطلب در وسائل الشیعة؛« کتاب الخمس»،« ابواب قسمة الخمس» آمده است، روایات 3، 12، 19 باب 1 و ح 2، باب 2 و ح 1، باب 3 بر این مطلب دلالت بیشترى دارد.