بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست

اقتصاد

‏‏رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست

‏رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست ‏

‏باید گفت مجموعه خواسته ها و انتظارات اسلامى مردم از مجلس، رفع گرفتاریها و محرومیتها و دگرگونى در نظام پر پیچ و خم ادارى کشور، از انتظارات بحقى است که باید آنها را جدى گرفت. و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره ها و مواد غیر ضرورى به فکر مسائل اصلى و کلیدى کشور باشند و بر اساس اسلام عزیز در کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتى حرکت کنند که مشکلات اساسى کشور مرتفع و سیاستهاى زیر بنایى کشور در امور فرهنگى و اقتصادى و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 589


‏ ‏

‏اجتماعى و سیاسى در راستاى کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید.‏‏ 541‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 590