بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏لزوم تسریع در تصویب قوانین به نفع مستضعفین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏لزوم تسریع در تصویب قوانین به نفع مستضعفین

اقتصاد

‏‏لزوم تسریع در تصویب قوانین به نفع مستضعفین

‏لزوم تسریع در تصویب قوانین به نفع مستضعفین ‏

‏طرحها و پیشنهادهایى که مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفین است انقلابى و با سرعت تصویب کنید، و از نکته سنجیها و تغییر عبارات غیر لازم که موجب تعویق امر است اجتناب کنید، و از وزارتخانه ها و مأموران اجرا بخواهید که از کاغذ بازیها و غلط کاریهاى زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگیهاى آنها را به طور ضربتى تحصیل و ترمیم کنند.‏‏ 540‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 589