بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏محرومان ولى نعمت ما هستند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏محرومان ولى نعمت ما هستند

اقتصاد

‏‏محرومان ولى نعمت ما هستند

‏محرومان ولى نعمت ما هستند‏

‏و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه مى نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزارى به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاى نعم همه هستند و جمهورى اسلامى رهاورد آنان و با فداکاریهاى آنان تحقق پیدا کرد و بقاى آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید.‏‏ 539‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 589