بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏وظیفه علماى اسلامى در مبارزه با غارتگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏وظیفه علماى اسلامى در مبارزه با غارتگران

اقتصاد

‏‏وظیفه علماى اسلامى در مبارزه با غارتگران

‏وظیفه علماى اسلامى در مبارزه با غارتگران ‏

‏علماى اسلام موظفند با انحصارطلبى و استفاده هاى نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عده کثیرى گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند.‏‏ 537‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 537