بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏پابرهنگان، پرچمداران اسلام ناب محمدى (ص)‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏پابرهنگان، پرچمداران اسلام ناب محمدى (ص)‏

اقتصاد

‏‏پابرهنگان، پرچمداران اسلام ناب محمدى (ص)‏

‏پابرهنگان، پرچمداران اسلام ناب محمدى (ص)‏

‏فرزندان عزیز جهادى ام به تنها چیزى که باید فکر کنید به استوارى پایه هاى اسلام ناب محمدى- صلى الله علیه و آله و سلم- است. اسلامى که غرب، و در رأس آن امریکاى جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروى جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلامى که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقراى جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه داران و پول پرستانند. اسلامى که طرفداران واقعى آن همیشه از مال و قدرت بى بهره بوده اند؛ و دشمنان حقیقى آن زراندوزان حیله گر و قدرت مداران بازیگر و مقدس نمایان بى هنرند.‏‏ 535‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 586