بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏پیامبران در مقابل قدرتمندان و ثروتمندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏پیامبران در مقابل قدرتمندان و ثروتمندان

اقتصاد

‏‏پیامبران در مقابل قدرتمندان و ثروتمندان

‏پیامبران در مقابل قدرتمندان و ثروتمندان ‏

‏جنگهاى پیغمبر زیاد است و همه این جنگها، جنگهاى با‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 585


‏ ‏

‏ثروتمندها و قدرتمندها و ظَلَمه بوده است.‏

‏جلوتر بروید؛ حضرت موسى- سلام الله علیه- عصایش را برداشت با فرعون، با سلطانِ ... مصر، با او درافتاد، نه اینکه از قِبَل سلطان مصر مردم را خواب کرد، مردم را با همین عصا و با همین تبلیغات بر ضد سلطان عصر خودش شوراند. ابراهیم را که ملاحظه مى کنید، تیشه اش را برداشت این بتهایى که مال اشراف بود، شکست و با اشراف درافتاد براى منافع توده ها و براى اینکه ظلم به توده ها اینها نکنند.‏‏ 534‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 586