بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏هدف انبیا قیام به قسط است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هدف انبیا قیام به قسط است

اقتصاد

‏‏هدف انبیا قیام به قسط است

‏هدف انبیا قیام به قسط است ‏

‏ما فردى بالاتر از خود انبیا نداریم. ما فردى بالاتر از ائمه نداریم- علیهم السلام- این فردها خودشان را فدا مى کردند براى جامعه. خداى تبارک و تعالى مى فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان برایشان دادیم و فرستادیم ‏‏لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ‏‏؛ غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعى در بین مردم باشد، ظلمها از بین برود، ستمگریها از بین برود، ضعفا به آنها رسیدگى بشود، قیام به قسط بشود. دنبالش هم مى فرماید:‏‏ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ‏‏. تناسبِ این چیست؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد؛ با بینات، با میزان و با حدید.‏ ‏فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ‏‏؛ یعنى، اگر شخصى یا گروهى بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یک حکومتى را که حکومت عدل است، تباه کنند، با بینات با آنها باید صحبت کرد. نشنیدند، با موازین، موازین عقلى صحبت کرد. نشنیدند با حدید.‏‏ 531‏

‏***‏

‏هرکس تاریخ را ببیند مى بیند که ادیان بودند که مردم مستضعف را به ضد سلاطین شوراندند.‏‏ 532‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 585