بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏اسلام عامل تعدیل ثروت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام عامل تعدیل ثروت

اقتصاد

‏‏اسلام عامل تعدیل ثروت

‏اسلام عامل تعدیل ثروت ‏

‏اسلام است که جلوى منافع شخصى را مى گیرد، اسلام است که نمى گذارد این گردن کلفتها زندگى اشرافى بکنند، یا زندگى آنطورى که دلشان مى خواهد بکنند. اسلام تعدیل مى کند.‏‏ 529‏

‏***‏

‏ثروتهایى که این مالکان به ناحق متصرف شده اند، ضبط خواهیم کرد و بر اساس حق و انصاف، مجدداً میان محتاجان توزیع خواهیم کرد.‏‏ 530‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 584