بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏احکام اسلام وسیله گسترش عدل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏احکام اسلام وسیله گسترش عدل

اقتصاد

‏‏احکام اسلام وسیله گسترش عدل

‏احکام اسلام وسیله گسترش عدل ‏

‏اصولًا، احکام، مطلوبیّت ذاتى ندارند، بلکه وسایل و ادوات هستند که جهت اجراى صحیح اهداف حکومت اسلامى و گسترش قسط و عدالت در جامعه به کار مى روند.‏‏ 528‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 584