بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏اسلام تأمین کننده عدالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام تأمین کننده عدالت

اقتصاد

‏‏اسلام تأمین کننده عدالت

‏اسلام تأمین کننده عدالت ‏

‏مطمئن باشید آنچه صلاح جامعه است، در بسط عدالت و رفع ایادى ظالمه و تأمین استقلال و آزادى و جریانات اقتصادى و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 583


‏ ‏

‏تعدیل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عینیت، در اسلام به طور کامل مى باشد و محتاج به تأویلات خارج از منطق نیست.‏‏ 526‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 584