بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏جنگ موجب تحرک در ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ موجب تحرک در ملت

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏جنگ موجب تحرک در ملت

‏ ‏

‏جنگ موجب تحرک در ملت ‏

‏این جنگ پیش آمد و یک سال و نیم تقریباً طول کشیده است ‏‎[1]‎‏ و ثمرات بزرگى براى ما داشته است که اول غافل بودیم و کم کم متوجه شدیم. یکى از ثمرات بزرگ این، این تحرک بى سابقه اى است که در جوانهاى ما در جبهه ها و پشت جبهه ها این تحرک بزرگ حاصل شده است و کأنّه از آن رخوت و سستى که براى اشخاصى است که نشسته اند و کارهاى معمولى را مى کنند، این رخوت و سستى از بین رفته است و جاى خودش را به فعالیت و تحرک داده است که امروز ارتش ما، سپاهیان ما، بسیج ما و عشایر ما و ملت ما، چه در جبهه و چه در خارج جبهه، فعالند و متحرک و در مقابل همه ناگوارى ها ایستاده اند و جنگ را براى خودشان گوارا مى دانند.‏‏ 520‏

‏***‏ 

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 577

‎ ‎

 

‏ ‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 578

  • ( 1). در زمان سخنرانى یک سال و نیم از شروع جنگ گذشته بوده است.