بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏جنگ عامل شکوفایى مغزها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ عامل شکوفایى مغزها

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏جنگ عامل شکوفایى مغزها

‏جنگ عامل شکوفایى مغزها‏

‏بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگى عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. و به خوبى و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادى همانها که از ساختن هرچیز خود را عاجز مى دیدند و از راه انداختن کارخانه ها آنان را مأیوس مى نمودند، افکار خود را به کار بستند و بسیارى از احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع نمودند. و این جنگ و تحریم اقتصادى و اخراج کارشناسان خارجى، تحفه اى الهى بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهاى جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعى در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگى از دشمن نجات یابد.‏‏ 518‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 576