بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏جنگ عامل اتکاى به خود‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ عامل اتکاى به خود‏

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏جنگ عامل اتکاى به خود‏

‏جنگ عامل اتکاى به خود‏

‏مهم این است که امروز همه، همه چیز را بر روى ما بسته اند و این خود، نعمتى براى ما بوده است. وقتى همه درها بسته شد و فکرها باز، مى بینید که فعالیتها آغاز شد و همه جا کانون فعالیت است. مردم همچنان در کنار دولت ایستاده اند و هیچ گاه دولت را تنها نگذاشته اند و مى بینید قریب دو سال است که جنگ را به خوبى به پیش مى برند.‏‏ 517‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 576