بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏جنگ موجب معرفى قدرت ما به دشمن شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ موجب معرفى قدرت ما به دشمن شد

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏جنگ موجب معرفى قدرت ما به دشمن شد

‏جنگ موجب معرفى قدرت ما به دشمن شد‏

‏یکى از امور که باز خیر بود براى ما اینکه دولت عراق فهمید که با کى طرف است. اینها دائماً هى پیش خودشان مى گفتند که ما اگر- همچو خیالات مى بافتند که اگر ما- حمله به ایران بکنیم، در همان حمله اول، دیگر کار تمام است و ما مى رویم براى مرکز ایران و همه جا. حالا فهمیدند که نه، مسئله اینطور نیست.‏‏ 516‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 575