بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بسیج عمومی و پشتیبانی مردمی
‏‏حضور بانوان در دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حضور بانوان در دفاع

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏حضور بانوان در دفاع

‏حضور بانوان در دفاع ‏

‏ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامى که براى دفاع از اسلام و کشور اسلامى از واجبات مهم است شرکت، و از محرومیتهایى که توطئه دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بى اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛ و آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندى که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه درمى آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب مى لرزاند، اشتغال دارند.‏‏ 510‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 572