بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بسیج عمومی و پشتیبانی مردمی
‏‏ملت پشتوانه قواى مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ملت پشتوانه قواى مسلح

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏ملت پشتوانه قواى مسلح

‏بسیج عمومى و پشتیبانى مردمى ‏

‏ملت پشتوانه قواى مسلح ‏

‏ارتش ما و قواى مسلّح ما و پاسدارهاى ما و همه اینها پشتوانه شان همه ملت است. الآن شما مى بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند، دخترهاى توى خانه هایشان هم در حال جنگند؛ براى جنگیها دارند کار مى کنند. یک همچو مملکتى که ارتشش با ملتش یک است، رؤسایش با دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملتشان، ملتشان از آنها پشتیبانى مى کند، یک همچو ملتى از چى مى ترسد؟ شما مطمئن باشید.‏‏ 507‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 570