بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هویت دفاعی ایران در جنگ تحمیلی
‏‏تا صدام داخل کشور ما بود سازمانهاى بین المللى ساکت بودند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تا صدام داخل کشور ما بود سازمانهاى بین المللى ساکت بودند‏

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏تا صدام داخل کشور ما بود سازمانهاى بین المللى ساکت بودند‏

‏تا صدام داخل کشور ما بود سازمانهاى بین المللى ساکت بودند‏

‏آنچه که معلوم است و شما همه مى دانید ما امروز در حال دفاع هستیم، گو که تبلیغات خارجى بر ضد ما هرچه باشد. لکن شما مى دانید که الآن بعضى از شهرهاى ما و بعضى از زمینهاى ما در دست دشمن است، و شهرهاى مرزى ما هر روز در زیر توپهاى دوربرد و موشکهاى دشمن است و بر همه ما واجب است که دفاع کنیم از کشور خودمان؛ و دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشکهاى خودش شهرهاى ما را بکوبد. رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است، دفاع از اسلام و کشور اسلامى است. نظیر اینکه اگر یک کسى در خارج منزل شما بایستد از داخل خانه خودش سنگپرانى کند و موجب خسارت جانى و مالى بشود، اگر شما وارد بشوید در منزل او، شما هجمه نکردید به او، شما مى خواهید دفاع کنید از خودتان. ما هیچ وقت بناى هجوم به یک کشورى نداریم. ما بناى دفاع داریم از یک متعدى و از یک هجمه گر و از یک خدانشناس که در خارج، وقتى نتواند در داخل وارد بشود و کارى بکند، با توپهاى دوربردشان و موشکها از خارج، از جاهاى دور مى اندازد و کشور ما را ویران مى کند و عزیزان ما را مى کشد. ما در حال دفاع هستیم گو که این ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 569


‏ ‏

‏تبلیغات خارجى مى گویند که نه شما وارد شدید در کشور دیگرى. از اول جنگ تا حالا که آنها وارد بودند صحبتى نبود، حرفى نبود، اشکالى نبود، نه در سازمانها و نه در رسانه هاى گروهى. امروز که ما براى دفاع از خودمان مى خواهیم این را تا جایى ببریم که نتواند به ما خسارت وارد کند، ما هجوم کردیم به عراق؟! طبع آنهایى که تبلیغ بر ضد اسلام مى کنند همین است. بنابراین، ما چون مدافع هستیم بر همه ما یک امر واجب است، منتها هر کسى دفاع را به یک نحوى باید بکند.‏‏ 506‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 570