بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هویت دفاعی ایران در جنگ تحمیلی
‏‏ما به کشورهاى جنوب خلیج فارس نظرى نداریم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما به کشورهاى جنوب خلیج فارس نظرى نداریم

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏ما به کشورهاى جنوب خلیج فارس نظرى نداریم

‏ما به کشورهاى جنوب خلیج فارس نظرى نداریم ‏

‏اینها با کمک رادیوهاى بیگانه تبلیغ مى کنند که ایران مى خواهد کشورهاى خلیج فارس را بگیرد. ما همان گونه که مکرر گفته ایم، شارع مقدس به ما اجازه چنین کارى را نمى دهد، اما اینکه مسلمین از جان و مال و نوامیس خود دفاع کنند، این را، هم خدا و هم عقل و هم شرع اجازه مى دهد. ما ملت مظلومى هستیم و از شما مى خواهیم در مسائل مربوط به ما تحقیق کنید.‏‏ 505‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 569