بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
علل تحمیل جنگ
‏‏هجوم ناگهانى و بدون مقدمه صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هجوم ناگهانى و بدون مقدمه صدام

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏هجوم ناگهانى و بدون مقدمه صدام

‏هجوم ناگهانى و بدون مقدمه صدام ‏

‏دولت جابر صدام و بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله کرده است به ایران از طرف دریا و از طرف هوا، از طرف زمین و بدون اینکه دولت متوجه بشود بعضى از بلاد ایران را غصب کرده است و بعضى از سرزمینها. آن روزى که مطلع شد ایران، جلویش را گرفت و بحمدالله به قدرى صدمه بر او وارد کرده است و بر جنود او وارد کرده است که برگرداندن به اصل اول محتاج به سالهاى طولانى است. و این هجوم ناجوانمردانه، کشور عراق را به تباهى کشانده و مى کشاند و سرمایه هایى که باید صرف بشود در راه ترویج اسلام، اینها را صرف کرده اند در راه جنگ. ما بادى به جنگ نبودیم و نیستیم، لکن اگر کسى تعدى بکند دهان او را خُرد مى کنیم. ابتدا از آنها بوده است و لهذا، در مملکت ما این واقعه واقع شده است. اگر ما بادى بودیم، خوب بود اول ما رفته باشیم یکى از دهات آنجا را گرفته باشیم و آنها آمده باشند و ما را عقب زده باشند.‏‏ 498‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 564