بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مساجد به عنوان پایگاه مبارزه
‏‏مسجد سنگر است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مسجد سنگر است

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏مسجد سنگر است

‏مسجد سنگر است ‏

‏مسجد یک سنگر اسلامى است و محراب محل جنگ است، حرب است. این را مى خواهند از دست شما بگیرند. میزان هم همین نیست که این را بگیرند. اینها مقدمه است، والّا هى بروید نماز بخوانید.‏

‏اما اینها از مسجد بد دیدند، خصوصاً در این دو سه سال اخیر. در این دو سه سال اخیر، مسجد یک محلى بود که مردم را به نهضت و به قیام بر ضد ظلم تهییج مى کرد. اینها مى خواهند این سنگر را بگیرند.‏‏ 496‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 563