بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مساجد به عنوان پایگاه مبارزه
‏‏نقش سیاسى- دفاعى مساجد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نقش سیاسى- دفاعى مساجد

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏نقش سیاسى- دفاعى مساجد

‏مساجد به عنوان پایگاه مبارزه ‏

‏نقش سیاسى- دفاعى مساجد‏

‏مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول اکرم مرکز جنگ ها ومرکز سیاست ها و مرکز امور اجتماعى و سیاسى بوده. اینطور نبوده است که در مسجد پیغمبر- صلى الله علیه وآله- همان مسائل عبادى نماز و روزه باشد؛ مسائل سیاسى اش بیشتربوده. هروقت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 562


‏ ‏

‏مى خواستند به جنگ بفرستند اشخاص راوبسیج کنند مردم را براى جنگ ها، از مسجد شروع مى کردند این امور را.‏‏ 493‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 563