بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
پیروزی و شکست در مبارزه
‏‏عمل به تکلیف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏عمل به تکلیف

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏عمل به تکلیف

‏عمل به تکلیف ‏

‏خدا به ما تکلیف کرده است، که با این مخالفین اسلام و مخالفین ملت اسلام معارضه کنیم، یا پیش مى بریم، یا نمى بریم. اگر پیش بردیم، که الحمدلله هم به تکلیفمان عمل کرده ایم و هم پیش بردیم، و اگر هم مُردیم و کشته شدیم، به تکلیفمان عمل کردیم، ما چرا بترسیم؟ ما شکست نداریم. شکست براى ما نیست، براى اینکه از دو حال خارج نیست؛ یا پیش مى بریم، که پیروز هم شدیم. یا پیش نمى بریم، که پیش خدا آبرومندیم. اولیاى خدا هم شکست مى خوردند. حضرت امیر در جنگ معاویه شکست خورد، این حرف ندارد، شکست خورد. امام حسین- سلام الله علیه- هم در جنگ با یزید شکست خورد و کشته شد. اما به حسب واقع پیروز شدند آنها. شکستْ ظاهرى، و پیروزى واقعى بود. اگر ماها هم که براى خدا مى خواهیم کار بکنیم، شکست هم بخوریم، تکلیف را عمل کردیم؛ و به حسب واقع هم پیروزى با ما خواهد شد.‏‏ 492‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 562