بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
پیروزی و شکست در مبارزه
‏‏انسان اساس پیروزى است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انسان اساس پیروزى است ‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏انسان اساس پیروزى است ‏

‏پیروزى و شکست در مبارزه ‏

‏انسان اساس پیروزى است ‏

‏اساس همه شکستها و پیروزیها از خود آدم شروع مى شود. انسان ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 559


‏ ‏

‏اساس پیروزى است و اساس شکست است. باور انسان اساس تمام امور است.‏‏ 488‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 560