بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
شیوه های مبارزه
‏‏بیدارى، قدم اول مبارزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏بیدارى، قدم اول مبارزه

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏بیدارى، قدم اول مبارزه

‏بیدارى، قدم اول مبارزه ‏

‏اوّل بیدار شدند. با نطق ناطقین، نویسندگان، بیدار شدند. یعنى نویسندگان متعهد. بعد که بیدار شدند اراده کردند. خواستند. دنبال اراده و خواست قیام حاصل شد. و دیدید که چیزى که ملت خواست متحقق مى شود. ملت ما خواست که نظام جائر سلطنتى نباشد و به جاى او یک نظام انسانى- اسلامى باشد. این را خواست و این شد. البته نمى گویم که الآن ما یک نظام اسلامى تمام عیار داریم. لکن این را مى گویم که آن نظام جائر که همه چیز ما را به دیگران فروخت و از بین برد، آن رفت از بین. و دست آن ابرقدرتها کوتاه شد از مملکت. و ما الآن در اوّل قدم هستیم. و باید کوشش کنیم، همه ملت کوشش کنند، همه ملت کوشش کنند، هر کس در هر جا که هست کوشش کند. و کوشش این باشد که ما باید‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 555


‏ ‏

‏وابسته نباشیم.‏‏ 482‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 556