بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏حق را با چنگ و دندان بگیرید‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حق را با چنگ و دندان بگیرید‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏حق را با چنگ و دندان بگیرید‏

‏حق را با چنگ و دندان بگیرید‏

‏شما اى مستضعفان جهان و اى کشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوى تبلیغاتى ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم مى کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 553


‏ ‏

‏به سوى یک دولت اسلامى با جمهوریهاى آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جاى خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند.‏‏ 479‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 554