بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏قیام براى حفظ اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏قیام براى حفظ اسلام

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏قیام براى حفظ اسلام

‏قیام براى حفظ اسلام ‏

‏خداى تبارک و تعالى مى فرماید: فقط یک موعظه- همه موعظه ها را حالا. یک موعظه- من دارم. پیغمبر اکرمْ واسطه، خدا واعظ، ملت مُتَّعِظ. من فقط یک موعظه- بیشتر از یک موعظه ندارم.‏‏إِنَّما‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 551


‏ ‏

‏أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله ‏‏ اینکه براى خدا قیام کنید؛ وقتى که دیدید که دین خدا در معرض خطر است، براى خدا قیام کنید. امیرالمؤمنین مى دید که دین خدا در خطر است، معاویه دارد وارونه مى کند دین خدا را، براى خدا قیام کرد. سیدالشهدا هم همین طور براى خدا قیام کرد. هر وقت دیدید- این یک مطلبى است که براى یک وقت نیست؛ موعظه خدا همیشگى است- هر وقت دیدید که بر ضد اسلام، بر ضد رژیم انسانى- اسلامى- الهى خواستند که قیام کنند، خواستند وارونه کنند مسائل اسلام را، به اسم اسلامْ اسلام را بکوبند، اینجا لله باید قیام کرد. و نترسید از اینکه شاید نتوانیم، شاید شکست بخوریم؛ شکست تویش نیست.‏‏ 475‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 552