بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏دستور قرآن در باب قیام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دستور قرآن در باب قیام

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏دستور قرآن در باب قیام

‏دستور قرآن در باب قیام ‏

‏آیاتى که در قتال وارد شده در قرآن؛ در مقاتله و جنگ وارد شده یکى دوتا نیست. آیاتى که در جنگ وارد شده و دستور به اینکه: بروید جنگ بکنید، بروید قیام بکنید، بروید اینها را سر جاى خودشان بنشانید، با همه قتال بکنید، با همه منحرفین قتال بکنید، دستورى است که حالا هم براى ما هست؛ منتها حالا ما اسباب قتال به آن معنا نداریم؛ اما اسباب این معنا که ما ملتها را بیدار بکنیم، ملتها را آشنا بکنیم به وضع اسلام، به وضع مسلمین، به وضع روحانیین [داریم ].‏‏ 474‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 551