بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏قیام سیدالشهدا براى مقابله با ظلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏قیام سیدالشهدا براى مقابله با ظلم

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏قیام سیدالشهدا براى مقابله با ظلم

‏قیام سیدالشهدا براى مقابله با ظلم ‏

‏سیدالشهدا- سلام الله علیه- وقتى مى بیند که یک حاکم ظالمى، جائرى، در بین مردم دارد حکومت مى کند، تصریح مى کند حضرت که اگر کسى ببیند که یک حاکم جائرى در بین مردم حکومت مى کند، ظلم دارد به مردم مى کند، باید مقابلش بایستد و جلوگیرى کند هر قدر که مى تواند؛ با چند نفر، با چندین نفر، که در مقابل آن لشکر و بساط، هیچ نبود. لکن تکلیف اینطور مى دانست که باید قیام بکند و خونش را بدهد تا اینکه این ملت را اصلاح کند، تا اینکه این عَلَم یزید را بخواباند و همین طور هم کرد و تمام شد. خونش را داد و خون پسرهایش را داد و اولادش را داد و همه چیزهاى خودش را داد در راه، براى اسلام.‏‏ 473‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 551