بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏ملتى که براى خدا قیام کند از هیچ چیز نمى ترسد‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ملتى که براى خدا قیام کند از هیچ چیز نمى ترسد‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏ملتى که براى خدا قیام کند از هیچ چیز نمى ترسد‏

‏ملتى که براى خدا قیام کند از هیچ چیز نمى ترسد‏

‏از هیچ یک از این قدرتهایى که در عالم هستند و ارعاب مى کنند ملت ما را، ما نمى ترسیم؛ براى اینکه ما براى خدا قیام کردیم. ملت ما براى خدا قیام کرده است و ملتى که براى خدا قیام کند از هیچ چیز نمى ترسد و آسیب نمى بیند. و خدا با شماست و نگهدار شما.‏‏ 470‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 550